En osåld skrotbil i Gustafsberg ger bara problem

En uttjänt bil i Gustafsberg kan saluföras med duglig betalning

Intresset i Mölnlycke är stort för bilkyrkogårdar

Intresset i Mölnlycke är stort för bilkyrkogårdar

Till bilkyrkogårdar vallfärdar många från Märsta

Till bilkyrkogårdar vallfärdar många från Märsta

Skrotbilar i Gustafsberg lagas istället för att skrotas

LÄS MER: Var köper man begagnade bildelar?