Fiat-Siena köps av auktoriserad bilskrot i Stenungsund

Skrotpremien för en gammal Fiat-Siena när man skrota bilen i Stenungsund hade länge varit under noll kronor. Det innebar att ägaren var tvingad att betala för avregistrering och skrotningen. Redan år 2007 avvecklades den statliga skrotpengen. Den hade kompenserat en stor del av kostnaden, så massor valde att lämna in sin Fiat-Siena till en bildemontering i Stenungsund. Men när premien upphörde växte också mängden övergivna fordonsvrak på alla osannolika ställen. Länsstyrelsen utfärdade nya hårda lagar till biltillverkare för att få slut på de miljöskadliga händelserna. Organisationen kommenderades ta emot skrot bilar kostnadsfritt för återvinning. De behövde även organisera insamling av alla skrotbilar upp till 3,5 ton totalvikt. Så en lämplig skrotfirma i Stenungsund skulle, utöver avyttring av beg. bildelar, också få andra intäkter för en gammal Fiat-Siena.

Återanvändande från gamla fordon är en bättre inkomstkälla på Fiat-Siena hos skrotföretagen i Stenungsund

Biltillverkare och producenter bereddes föreskrifter om en 95-procentig återföring av en Fiat-Siena till en evig kretslopp i nyproduktion. Efter flera års frenetiskt jobb har detta mål nåtts med tilltagen marginal. Därför har krav på betalning bytts till en godtagbar ersättning för en skrotbil på en legal skrot i Stenungsund. Men skrotningsförloppet hade inte varit framgångsrik utan Naturvårdsverkets brutala påtryckningar på skrothandlarna att ufärda skrotningsintyg. Skrotbilar stämplades som miljökritiskt avfall, och naturadministrationen gavs i arbete att tillse att de de tuffa föreskrifterna utfördes ackurat. Anläggning och miljöhantering av en Fiat-Siena hos en legitimerad skrot klimatanpassades och inspekterades så noga att förbjuden business skulle droppa av. Det förorsakade dessutom, att nära femtio procent av Sveriges företag måste lägga ned sin verksamhet. Idag har omläggningen av återvinning av bilar förverkligats till de nya normerna. En legal bilskrot i Stenungsund följer miljökraven med fullmakt utan anmärkningar. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta Fiat-Siena och andra trotjänare är önskade föremål.

Skrothandlare i Stenungsund gör vad som helst för att skaffa gamla Fiat-Siena

Att bilskrot i Stenungsund har kärv maktkamp om en defekt Fiat-Siena är ingen nyhet. Olagliga utskeppningar har försiggått en god stund. Det rapporteras i Blekingeposten hur naturkontrollanter och polismakten bara kan se på, hur beskaffenhet för 1000-tals kronor på bilskrot med självplock bara försvinner i dessa bedrägerier. Den organiserade kriminaliteten har gjort att alla fordon inte når bilskrotning i Stenungsund utan plockats ner för försäljning av begagnade bildelar. Och rörelse med återinförande av skrotbilar i trafik växer konstant. Efterfrågan efter billiga beg. fordon som Fiat-Siena är mer än nånsin. Många, mer eller mindre samordnade, verkstäder handlar och fixar tillräckligt noga med billiga bilreservdelar. Detta är definitivt ett bakslag för de aktiva naturhjältarna, som strider mot de höga avgasföroreningarna. I den aktuella pandemins uppmaning, att färdas med bil som har registreringsbevis del 2 för skrotning alternativ för att resa kollektivt, stiger intresset för inköp av en prisvärd andrabil till familjen största option. Så en legal bilskrot i Stenungsund ser med vemod hur en trasig klimat- och inte säker Fiat-Siena åker utmed sin bilskrot.