Toyota Yaris i Kungälv lämnas till bilskrot för återvinning

Kasserade Toyota Yaris har i närapå ett sekel vållat miljöproblem som varit tuffa att klara av. Allaredan på 30-talet bildades bolag som modifierade ålderstigna utslitna lastfordon till bärgningsbilar. Det förekom bilskrot som hämtar uttjänta bilar i Kungälv och det rådde dessutom enorm dragningskraft att konstruera om uttjänta bilar till stock-car versioner. Den första tävlingen ordnades i Stenungsund vid mitten av förra seklet.

Detta blev starten till landets största fordonsrace med cirka åttahundra antecknade chaufförer. Fajterna sågs i genomsnitt av över 30000 åskådare, och i varenda deltävling anstränga sig 25 trimmade personbilar att mala sönder varandra. För att förstärka förstörelsen byggdes slagtåliga ramar fram på bilen. Den bilen som kunde forcera en motståndare av vägen fick en extra tilldelning, som dubblades vid vältning. Denna framgång spred sig snabbt i Europa med många deltagare från Sverige. Under 70-talet upphörde emellertid suget av skrotbilar till ombyggnationer.

Importörer och bilproducenter hade presenterat specialfordon för skilda transporter och motsvarande motorrejs hade tagit över av Rally-Cross i Skandinavien och Stock Car Auto Racing, vilket är samma som det folkkära NASCAR i staterna. Så bilskrotarna var beordrade att bara sysselsätta sig åt bilskrotning av reservdelar för avsättning. Och därmed försvann en stor del av vinsterna vilket behövde kompenseras med med pengar från bilägaren för återvinning. Men ägarna var inte beredda att skrota bilen gratis alls. Sönderrostade karosser i miljön vittnar om det här.

Bortsett från den farliga miljöverkan bilismen har på atmosfären framstår kasserade Saab 9-5 som jättelika klimatskurkar innan man skrota bilen i Kungälv. Det beror på bilinnehavarens ovillighet att låta en bilskrot få fordonet när det är uttjänat. Det är några som inte förlitar sig med tanken, att den äldre bilen är utan betydelse. Innan år 2007 tvingades fordonsägaren även betala för bildemontering.

Toyota Yaris i Kungälv lämnas till bilskrot för återvinning

Bilskrot premie för Toyota Yaris är bra i Kungälv

Toyota Yaris naturproblem ökade hastigt under 1900-talet varför en statlig skrotpeng introducerades 1975. Upp till femton hundra kronor i ersättning för bilskrotning till bilägare som lämnade in sin personbil för miljövänlig återvinning. Vissa attraktiva modeller som Volvo, Dacia Sandero och Toyota kunde därmed skrotas utan krav på betalning. Ett fåtal bilar, som borde ha skrotats, hade konstruerats om till moppebilar och föranledde enorm lockelse på brukbara begagnade reservdelar. Också bilverkstäder sökte sådana till vanliga lagningar av de ofta förekommande bilmärkena.

En vidsträckt distans att skrota bilen i Kungälv kunde bestämma de utslitna bilarnas kommande tid. En oförsäkrad personbil kunde dras på släp på den tiden, men att överge var ändå det slutgiltiga beslutet för ett antal bilinnehavare. Så Naturvårdsverket kom till förståelse, att den utbetalda bilskrotspremien bara haft marginell verkan på ett färre antal personbilar och följaktligen även miljön. En fullkomlig ingående omställning introducerades år 2007 genom 2 författningar. Dessa omintetgjorde föregående villkor. De betvingade några bilskrot som betalar till likvidation. Bilfabrikanterna fick lära sig vad ansvar innebär. Parallellt drogs den allmänna skrotpengen in.

Volkswagen-Passat ger mer än begagnade delar hos en auktoriserad bilskrot i Kungälv

Volkswagen-Passat ger mer än begagnade delar hos en auktoriserad bilskrot i Kungälv

Det är inte alla förunnat att få 1 500 kr i kompensation för att skrota bilen i Kungälv av en Volkswagen-Passat på en legitimerad bildemontering. 

Bildemontering med självplock i Uppsala

Bildemontering med självplock i Uppsala

Att bildemontering med självplock i Uppsala frambringar använda reservdelar är något, som ska tas med en nypa salt.

Bilskrot i Kungälv regenererar Toyota Yaris miljövänligt

Biltillverkarna beordrades genomföra avgiftsfri bilskrotning för kompletta Seat i Agnesberg. De skulle också grunda en heltäckande kedja av certifierade skrotföretag, som avregistrerade skrotbilarna och utfärdade skrotintyg till bilägaren. Och framför allt fordrades en recycling till minst nittio %. Myndigheternas tuffa anspråk för tillstånd till skrotning föranledde att några skrotfirmor fasades ut. Det var dock inledningen till dagens angenäma ersättning för ett komplett fordon. Att nå slutmålet har dock varit ansenlig och besvärlig. Att tvingas överlämna personbilen för bildemontering i Kungälv kostnadsfritt, som fordonstillverkarna krävde de legitimerade bildemonteringarna, resulterade i högvis av gnäll från de drabbade. De fråntogs optionen att begära pengar från bilägaren. Men utan tillstånd och möjlighet att utse en avregistrering för en Fiat Elba förekom ingen möjlighet till överlevnad.

Den påtvingade läget av bilskrotning inleddes med en utdragen förlopp på bilskrot med självplock. Dåtidens manuella strategi att skilja de varierande substanserna var långt ifrån lönande, så en maskinell procedur krävdes. För detta uppfanns fragmentering med sinnrika sorteringsinrättning. Nuförtiden närmar sig utvecklingsgången med uttjänta Citroen Berlingo full recycling. Detta är först och främst järn, koppar och övriga metallblandning som ger stora vinster. Nya komponenter i fordonskonstruktionen har tillfört betydelse. Avgasrenaren med användbara ädelmetaller dyrare än guld är ett exempel. Det fullständiga värdet från återvinningen gör att bilskrot i Kungälv slåss om uttjänade fordon med ökande betalningar som lockelse. Kriser inverkar på marknadsvärdet med recycling av ädelmetaller. Men skrotbilens värde från 1 000 till de 3 000 tusen som ersättningen är nuförtiden är anmärkningsvärt och kommer att bättra miljön utan statliga medel.