Bonus-Malus ökar inte antalet skrotade Honda-Civic bilar till bilskrot Lilla Edet

Billiga besiktigade Honda-Civic går mot den allmänna riktningen av svårsålda varor. Den fortgående Covid-19 har bedövat vissa regioner i landet. Och framtiden är ju oklar, på grund av detta väljer de flesta att bevara i sina pengar tills någon ändring inträffar. Köp av moderna personbilar ligger numera inte som något prioriterat utgiftsslag i hushållsbudgeten. Men bra kördugliga Honda-Civic går tvärsemot andra fordon. Att skrota bilen i Lilla Edet kan vara lönsamt. Köpbehovet har inte någon gång varit så kraftig som den är nuförtiden. Förklaringen är spartanskt.

Än idag skall de flesta köra till arbetsplatser, affärer eller någon fritids sysselsättningsplats. Av de ackrediterad bilskrot i Lilla Edet betalar för uttjänta Nissan-Latio där åkturerna förekommer med kommunala bussar. Det är likaså det färdsättet som beslutas igenom olika politiska fastställande. Så för att hindra bilåkandet har dieselpriser höjts, Bonus-Malus har chockhöjt bilskatten också skatt på trängsel har lanserats. Alla riktade politiska insatser har förstås utmynnat till ökade bussresor, samt att familjens andra-bil sålts

Honda-Civic konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella råd från Regeringen, som 2 m distans samt munskyddens mindre relevans, har ökat människors olust att åka allmänna bussar. Att riksdagens även rekommenderar privatpersoner till bilskrotning att köra bil rubbar inte skepsisen. Men hälften av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja en personbil.

Därför är det viktigare än allt annat att fixa fram ytterligare en besiktigad Honda-Civic, så att alla i familjen kan färdas på ett harmoniskt inför bildemontering som förr eller senare kommer att inträffa. För rekommendationerna i all anseende, fungerar nog tvåmeters-bestämmelsen för sittande människor. Men för folk i rörelse på svårframkomliga ytor gestaltas det mer som en utopi. Av den orsaken bör köpandet av en andrabil favoriseras.

Uttjänta Honda-Civic rullar vidare

Prisvärda kördugliga Honda-Civic med höga växthusgaser och dålig trafiksäkerhet kan i en del fall ses som uttjänta bilar med körförbud. Bortsett från att skrota bilen har de blivit attraktiva för den förbjudna kriminaliteten för otillåten utskeppning i första hand till Mellanöstern.

Där är priset cirka elva gånger större än liknande svenska priser. Och det har vuxit fram en mängd små bilverkstäder, som med enkla upprustningar kan få rostiga trafikfarliga Honda-Civic godkända igenom en bilbesiktning. Så kampen råder allaredan för familjen, som är på jakt efter en billig körduglig andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Honda-Civic

Certifierade skrotföretag, som mestadels kasserar fordon för demontering, lockar bilägare med höga ersättningar. Några naturvänner har utsett att lämna fordonen här med god ansvarskänsla, igenom att hindra mer drift av miljöförsämring på bilskrot Lilla Edet och lägre trafiktrygga avregistrerade personbilar. Men genom farhågan att använda tåg har den stora efterfrågan trissat upp priserna.

De kasserade personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och säkerhetsförfrågan är sekundärt av hushållets säkerhet under fullmakt beordrade åkturer. Så dessa prisvärda begagnade Honda-Civic säljs som aldrig skådats. Ur natursynvinkel vrids klockan tillbaka otal decennier. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för jämnan?