Säkerhetsbälte: Volvo historia

Säkerhetsbälte: Volvo historia

Säkerhetsbälte historia. Svåra olyckor, som förvandlade Vattenfalls personbilar till skrotbilar, blev startskottet för obligatorisk användning av säkerhetsbälte i dessa fordon.

Att använda säkerhetsbälte i personbilar har länge varit en självklarhet. Det är idag ett lagkrav som införts på andra fordon. Men historiskt uppfanns det av en fransman så tidigt som i början av 1900-talet. Han ville flyga upp och ner med sitt flygplan. Och det gav iden till det första bältet. Från 1930-talet blev det vanligt att användas i flyget. Det var ett enkelt tvåpunktsbälte, som utvecklades till trepunktsbälte och patenterades under 1950-talet i USA. Under samma tidsperiod uppmärksammades de allt vanligare olyckorna med dödlig utgång. Det resulterade i ”M-selen” konstruerades. De första personbilarna som utrustades med säkerhetsbälten var i Vattenfalls bilar för persontransport. Under uppbyggnadsperioden i Norrland skedde många och svåra olyckor vid persontransporterna på de dåliga vägarna.

Åtskilliga företagsbilar förvandlades till skrotbilar. Vattenfall vidareutvecklade därför sitt eget ”Bälte typ Vattenfall”. Detta är säkerhetsbälte historia där bilbälte blev stilbildande och intresset för ökad säkerhet steg hos Volvo. Trepunktsbältet utvecklades vidare under Gunnar Engellaus tid av säkerhetschef Nils Bohlin, som senare även fick det patenterat. Under slutet av 1950-talet införde Volvo bälte på Pv 444 som standard på framsäten. På grund av detta blev Volvo Amazon klassad till en av världen säkraste bilar. År 1964 släpptes konstruktionen av rullbältet, som snart skulle dominera marknaden. I och med att personbilar utrustades med en effektiva säkerhetsdetalj följdes det snart med lagkrav. Från 1970 års modeller tillverkades Volvobilar med säkerhetsbälten fram. Och motsvarande bak infördes från 1971 års modeller. Slutligen blev rullbälten obligatoriska i produktionen från och med 1975 års modeller.

LÄS MER: Skrota bilen i Göteborg med gratis hämtning

På grund av mångas ovilja att använda bälten stiftades en lag om användningen. Från 1 Jan. 1975 skall bälten användas i framsäten och från 1 juli skall även bälten i baksäten användas. Men yrkeschaufförer slapp undan till 1 Oktober 1999. Fram till idag har kraven utökats till olika fordonsklasser. Dessa varierar för olika passagerare. Sedan Jan. 1999 måste alla, som åker buss och sitter på en plats med bälte, använda detta. Från 2004 måste alla bussar som tillverkas för att gå i tätortstrafik, ha bälten på alla platser. Så kom då det slutliga tillverkningskravet 2007. Alla bussar och tunga fordon skall ha bälten på alla platser och detsamma gäller för alla fordon med karosser. En busspassagerare måste idag sätta sig på en plats där bälte finns och använda detta. Platser för rullstolar skall ha tillgång till bälten. Utveckling av Säkerhetsbälte historia har sparat miljontals liv på våra vägar.

För taxi infördes ett speciellt krav för användning. Chauffören ansvarade för att barn under 15 år använde bältet. För att undvika onödiga problem krävde många att alla passagerare skulle använda bältet.  För barn kortare än 135 cm skall en särskild skyddsanordning finnas. Normalt användes stol eller kudde tillsammans med bilbältet. Barn som är kortare än 135 cm eller äldre än tre år får på kortare färder åka i baksätet och om möjligt använda bilbältet. Trots stränga böter finns det många som nonchalerar bilbälteslagen. Framför allt tycks busspassagerare inte ta lagen på allvar trots risk för böter. Det är inte en lag vilken som helst. Säkerhetsbälten har räddat många liv. Och det kommer de att göra i framtiden också. I en olycka, som förvandlar en bil till en skrotbil, blir bältet helt avgörandet för utgången för passagerarna. Säkerhetsbälte historia.