Vad räknas som skrotbil?

Myndigheterna definition av en skrotbil är: Ett fordon med noll eller ringa värde. Den frasen används då ett fordon utgör en miljöfara och omhändertas. En ägare skrotar bilen vanligtvis då påtvingad reparationskostnad överstiger priset för köp av en motsvarande fungerande bil. En skrotbil skall lämnas in till en auktoriserad bilskrot, som utfärdar ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Skrotbilen fragmenteras och återvinns till 95 % av sin vikt. Genom ett ständigt kretslopp i tillverkningsindustrin erhålles stora reduceringar av koldioxidutsläpp och energiförbrukning.

Förklaring och tolkning på skrotbil

En skrotbil, eller uttjänt fordon, är vanligtvis ett fordon som inte längre är i användbart skick eller som inte är värt att reparera på grund av omfattande skador, bristande underhåll eller ålder. Här är några kännetecken som vanligtvis förklarar vad är en skrotbil:

Bilen är avställd

Skrotbilar är vanligtvis inte i bruk längre och kan vara avställda av ägaren på grund av beslutsfattandet att inte reparera den eller för att den inte längre passerar besiktningen.

Omfattande skador

Skrotbilar har ofta omfattande skador på grund av kollisioner, rost, motorproblem eller andra mekaniska fel. Reparationskostnaderna kan vara för höga i förhållande till bilens värde.

Hög ålder

Många skrotbilar är äldre fordon som har nått en ålder där reparationer och underhåll blir allt dyrare och mer frekventa.

Brister i funktionalitet

Skrotbilar kan ha allvarliga funktionsfel, som att de inte startar, inte kan köra eller saknar nödvändig utrustning som krävs för att passera en besiktning.

Skrotning är det enda alternativet

Ägaren har beslutat att det bästa alternativet är att skrota bilen istället för att försöka sälja den eller investera i dyra reparationer.

Det är viktigt att notera att skrotning av en bil innebär en miljövänlig avveckling där farliga ämnen och komponenter tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Skrotning bör utföras av auktoriserade bilskrotar eller bildemonteringsanläggningar för att följa miljö- och säkerhetsstandarder.

Vad får man vid skrotning av bil?

Vad får man vid skrotning av bil?

Vid skrotning av en komplett bil kan du förvänta dig en ersättning på 1 000 – 3 500 beroende på om du kan lämna den själv eller inte. Det primära borde inte bara vara skrotpremien utan även att skrotningen av bilen utförs ansvarsfullt. Här är vad du kan förvänta dig hos en auktoriserad bilskrot:

Vem betalar bäst för skrotbil?

Vem betalar bäst för skrotbil?

Det beror på vilken typ av skrotbil du har och vilken bilskrot du vänder dig till. Har man en nyare krockad bil med många fungerande reservdelar får man bäst betalt hos skrotar som säljer begagnade bildelar.

Skall man skrota fordonet genom representant skall fullmakt medfölja och ägaren bör vara uppmärksam på de olika kvalitetsmärkningar, som utfärdas av Transportstyrelsen. Prioritet ett är mottagande av ett mottagningsbevis och skrotintyg. Med detta kan ägaren påvisat att han slutfört miljöbalkens krav om juridiskt ansvar.

definition av skrotbil

Vilka risker finns det med illegala bilskrotar?

Det har blivit mer förekommande att personer har egen bilskrot på sin mark där man demonterar ner fordonet och saluför reservdelar. Det är en verksamhet som både är miljöfarlig och brottslig. Det bästa är att få fordonsvraket bärgad till en godkänd bilskrot och att den återvinns till kretsloppet. Skrothandlare som äger en bilskrot i Göteborg känner till många privatpersoner som hämtar skrotbilar gratis för skrotning, utan tillstånd från Länsstyrelsen för bilskrotning. Är inte en skrot en auktoriserad skrot är man inte medveten vad som sker med fordonet efter dom mottagit den. Det finns folk som håller på häromkring de monterar ner bilen fullständigt så att blott stålet kvar och så åker de och säljer hos någon som intresserade av järnskrot, säger skrotgubben.

Mindre material på skrotarna

På bildemonteringar här runtomkring i landet får man i dag inte ens in hälften så många bilar som man fick för ett mängd veckor sedan och i synnerhet nu under Covid 19. De flesta bilskrotar redovisar exakt samma siffror. Mängden återvunna bilar har sjunkit väldigt mycket dom senaste månaderna. Ser man antal skrotade bilar för ett tiotal månader sedan har det minskat med femtio procent. Givetvis är det viruset men sedan skiftar metallpriserna väldigt avsevärt. Får man bara femhundra kronor för sin bil så tycker folk att man kan tjäna mer pengar om man demonterar ner den och säljer dom fritt.

Själva katalysatorn är nästan enbart värt de pengarna. Det i sin tur skulle enligt skrotgubben kunna attrahera medborgare till att skrota bilen i Göteborg hemma på parkeringen och sälja delarna som metallskrot därför det helt enkelt är mer lönsamt. Att skrota sin bil är även olagligt att göra själv. Man får Givetvis skifta bildelar och olja på bilen. Men att skruva ner sin bil på sin gård klassas som en bilskrotning. Det ska göras på en bildemontering i Göteborg, inte inne i sitt garage. Gör naturen och dig själv en tjänst. Låt proffsen på bildemonteringen skrota din uttjänta bil.