Vad gäller vid skrotning av bil?

När du skrotar din bil i Sverige måste du följa vissa regler och riktlinjer för att säkerställa att skrotningen utförs på ett miljömässigt ansvarsfullt och lagligt sätt. Här är några av de viktigaste punkterna som gäller vid skrotning av en bil:

Använd en auktoriserad bilskrot

Vid skrotning av din bil bör du vända dig till en auktoriserad bilskrot eller bildemontering. Dessa företag har tillstånd och kapacitet att hantera skrotning och återvinning av fordon enligt lagens krav.

Lämna över alla nödvändiga dokument

När du lämnar in din bil för skrotning måste du överlämna alla nödvändiga dokument som registreringsbevis, servicebok, kvitton från reparationer och besiktningsprotokoll till bilskrotaren. Dessa dokument kan behövas för att bevisa ägarförhållanden och för att hantera avregistreringen av bilen från vägtrafikregistret.

Ta bort personliga föremål

Innan du lämnar in din bil för skrotning bör du ta bort alla personliga föremål och tillbehör, inklusive sommar-/vinterdäck, dragkroken, takboxen och andra tillbehör. Detta hjälper till att förhindra att personliga föremål går förlorade och underlättar skrotprocessen.

Komplett bil

Vad innebär en komplett bil? Det har den betydelsen att alla delar på bilen ska finnas kvar, inklusive motor, växellåda och katalysator. Om viktiga delar saknas, kan skrotaren kräva en kostnad för att ta emot bilen.

Mottagningsbevis och skrotningsintyg

När du skrotar din bil genom en auktoriserad bilskrot bör du få ett mottagningsbevis som intygar att din bil har lämnats in för skrotning. Dessutom ska du få ett skrotintyg när din bil har sanerats och avregistrerats. Dessa dokument är viktiga för att bekräfta att bilen har hanterats enligt lagens krav.

Producentansvar

I Sverige gäller ett producentansvar för bilar, där bilproducenterna har skyldigheten att ta emot uttjänta bilar och se till att de återvinns enligt de fastställda målen för återvinning. Detta innebär att du kan skrota bilen kostnadsfritt om den tas emot av en auktoriserad bilskrot som ingår i producenternas mottagningssystem.

Lagen om uttjänta bilar

Sedan den 1 maj 2023 finns en ny förordning som reglerar skrotning av uttjänta bilar. Enligt denna förordning får du inte lämna din uttjänta bil till någon annan än en producent, producenternas mottagningssystem eller en auktoriserad bilskrot. Att sälja din uttjänta bil till andra aktörer kan resultera i miljöbrott.

Genom att följa dessa regler och riktlinjer kan du säkerställa att skrotningen av din bil utförs enligt lagens krav och att miljömässiga hänsyn tas. Detta hjälper till att minska de negativa miljöpåverkningarna av uttjänta bilar och bidrar till en ansvarsfull skrotning och återvinning av fordon.

Vad krävs för att bilen ska skrotas?

Vad krävs för att bilen ska skrotas?

För att en bil ska kunna skrotas måste den uppfylla vissa grundläggande kriterier. Här är några av de vanligaste kraven: Du måste vara den rättmätiga ägaren av bilen för att kunna skrota den. Om du inte är ägaren måste du ha ägarens godkännande och fullmakt att skrota fordonet.

Vad får man för en komplett bil på skroten?

Vad får man för en komplett bil på skroten?

När man säljer en komplett bil till Uffes bilskrot är skrotpriset på bilen 3 500 kr, om den har original katalysator. Är det inte original får man 1 500 kr. Ska företaget ombesörja att hämta skrotbil blir det ett prisavdrag på 1 500 kr för transporten.