Upprustning av skrotbilar ökar hos bilverkstäder i Botkyrka

Det finns verksamhetsområden, som förtjänar ett skamfilat rykte. Men bilverkstäder i allmänhet leder nog den ligan. Och det gäller alla klasser från auktoriserade bilmärken till fiktiva ”företag” med skattefri redogörelse. Den snedvridna kampen om kunderna finns i alla sektorer. Och det behövs ingen betydande erfarenhet att hålla Skattemyndigheterna bortom de väl synliga men oregistrerade eller bulvan-ägda ”bolagen”. Det förekommer mer brister och fuffens hos firmor, som är relativt negativa för branschen. Ockerpriser, avsiktlig fusk med inte utfört reparation samt krav på ersättning av uppdiktade brister, bör sända flera av firmorna till en åklagare. De legitimerade bilverkstäderna i Botkyrka arbetar legitimt kvar i den tiden, då de hade ensamrätt på sitt eget märke, och lärde sig att ta bra betalt. Märkesbilverkstäderna verkar inte ha fattat, att den euforiska tiden är en saga all. Svenska Dagbladets avslöjade av fuffens och bedrägerier genom riggade bilar hos sju av 8 företag som jobbar med bilar i landet. Det satte igång handlingskraften hos berörda myndigheter.

Bilverkstäder i Botkyrka presterar olika standard

Hallå Konsument och Allmänna reklamationsnämnden har ingripit företag som jobbar med bilar vid flera gånger för att få disciplin i en djungel av branschens bedrägerier. Det har lett till i 3 arrangemang, som leder sina verkstadsmedlemmar igenom verksamhetsgrensöverenskommelsen ”Verkstadens reparationskrav.” Motorbranschens Riksförbund, Landets Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad klarade emellertid inte att frambringa högre anseende. Det medförde MRF och Landets Fordonsverkstäders Förening (SFVF) att utarbeta ett nytt kvalitetssystem till bolagen. Normen bygger på periodiska egenskapsinspektioner, som kommer att hända både inifrån och externt av skickliga kontrollanter. Alla behöriga aktörer som håller på med bilreparationer i Botkyrka får behörighet att signera ”Berättigad Verkstad” till sitt företagsnamn.

Mindre bilföretag som jobbar med personbilar i Botkyrka skapar engagemang

Igenom Hallå Konsument inblandning är det lätt att separera två skilda företag som jobbar med bilar i Botkyrka. Bland de ackrediterade förekommer märkesverkstäder med avsevärt kostsamma lagningar. Kanske beror det på att endast originaldelar används. Rivaler lik allbilsverkstäder som Bilexperten och Ad bildelar har tillgång till avsevärt billigare komponenter och är följaktligen mer eftertraktad. Men det är de osystematiska ”företagen” som väcker mest intresse. Priserna de har är oöverträffliga. Begagnade komponenter demonterade från en bildemontering där man skruvar ner önskad del själv ger möjligen ingen försäkran. Men det är plånboken som styr majoriteten av besluten. Igenom Transportstyrelsens hårda naturvillkor i bildemonteringsförfattningen tvingades flera skrotnings företag att stänga eller byta kurs till fordonsrestaurering som alternativ för bilskrotning. Och det finns alltjämt skrotfirmor med illegala insamlingsområden för fordonsinnehavare, som behöver skrota en bil. Massor uttjänta bilar återförs i trafik via fiffel med reg. beviset, medan andra förs ur landet olovligt med duglig skattefri förtjänst. Reklam på hemsidor, som ”fördärvad Ford hämtas kostnadsfritt”, eller ”hög med pengar för kasserade bilar”, bevisar att bilverkstäder har höjt sitt intresse för fordon som är skrot. Enligt miljölagbalken garanterar bilägaren för sin skrotbil tills fordonet blir fragmenterad med skrotningsintyg och avregistrerad på Trafikverket. För enstaka erhållna kronor kan han/hon lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostsamma effekter om inte seriösa aktörer som håller på med bilreparationer eller skrotar i Botkyrka används.