Stor inverkan på miljön när gamla bilar inte skrotas?

Förorening och Miljöskador

Resursanvändning och Klimatpåverkan

Påverkan på Biodiversitet och Lokal Miljö

Sammanfattning

Hur mycket betalar bilskrot?

Hur mycket betalar bilskrot?

Hur fragmenteras en bil?

Hur fragmenteras en bil?