Hur fragmenteras en bil?

 1. Förberedelse:
  • Innan själva fragmenteringsprocessen påbörjas, tas alla farliga eller skadliga ämnen bort från bilen. Det kan inkludera borttagning av olja, bränsle, kylvätska och andra vätskor.
 2. Demontering:
  • Bilens olika delar och komponenter demonteras för att underlätta hanteringen och återvinningen av materialen. Detta kan inkludera borttagning av motor, växellåda, däck, batteri och andra komponenter.
 3. Fragmentering:
  • Efter demonteringen placeras bilen i en fragmenteringsmaskin. Denna maskin är utformad för att använda kraftiga hammare och skär för att bryta ned bilen i mindre bitar och fragment.
  • Hammarna och skären i fragmenteringsmaskinen slår och skär genom karossen, vilket resulterar i mindre delar av metall, plast, glas och andra material.
 4. Separation av material:
  • Efter fragmenteringen separeras de olika materialen från varandra. Magneter kan användas för att dra till sig metaller som järn och stål. Andra tekniker, som siktar och luftströmmar, kan användas för att separera plast, gummi och andra material.
 5. Återvinning:
  • De separerade materialen kan sedan skickas till återvinningsanläggningar där de bearbetas vidare. Metaller kan smältas ner och återanvändas för att skapa nya produkter. Plast och gummi kan omvandlas till råmaterial för tillverkning.
Hur gör man om man vill skrota en bil?

Hur gör man om man vill skrota en bil?

Vad händer när man skrotar en bil?

Vad händer när man skrotar en bil?