Nybilsköp & inlämnade Peugeot bilar till bilskrot 2021 kvartal 1

Statistik för nyköpta och skrotade Peugeot under första kvartalet visas nedan. För att kunna följa Peugeots övergång till eldrift redovisas frekvensen av drivmedel för nyköpta fordonen samt motsvarande för skrotade bilar. De fem flest nyköpta bilmodellerna från Peugeot angives utan specificerat drivmedel. För att bedöma varumärkets framgång hos svenska bilköpare visas totalt antal nyköpta och skrotade bilar inom samma tidsperiod.

Under första kvartalet har 4 103 st. nyköpta Peugeot gjorts. Samtidigt har totalt 103 616 nyköpta personbilar registrerats i Sverige. Under första kvartalet har även 2 408 Peugeot-bilar inlämnats till bilskrot för återvinning och avregistrering. Totalt har 45 124 personbilar skrotats i landet under samma period.

Drivmedel för nyköpta Peugeot under första kvartalet (redovisade)

1 690 st. Diesel

1 551 st. Bensin

697 st. Plug-in Hybrid

165 st. Electric

Drivmedel för skrotade Peugeot under första kvartalet (redovisade)

1 689 st. Bensin

719 st. DIESEL

De fem mest förekommande nyköpta Peugeot-modellerna under första kvartalet

1 161 st. 3008

792 st. Partner

575 st. 2008

406 st. 208

396 st. Expert

De fem mest förekommande skrotade Peugeot-modellerna under första kvartalet

663 st. 307

463 st. 206

242 st. Partner

160 st. 407

149 st. 406

Bilskrotar har huvudrollen i återvinningsprocessen av Peugeot-bilar

En auktoriserad bilskrot utgör medelpunkten i den nära hundraprocentiga återvinningen av uttjänta Peugeot-bilar. Och den processen har medfört en betydande ökning av skrotbilarnas värde. Att skrota bilen betyder idag en rejäl ersättning. Så många gånger är skrotning lönsammare än reparation av ett gammalt koldioxidspridande fordon. Mest tjänar dock klimatet på den gynnsamma utvecklingen. Men vägen dit har varit lång och krokig.

Det krävdes tuffa insatser från Naturvårdsverket för att bryta trenden mot allt fler dumpade fordon i naturen. Stenhårda förordningar för bilskrotning till bilproducenter och bilföretag vände upp och ned på branschen. En stor del av de etablerade bilskrotarna tvingades lägga ned sina verksamheter, med försäljning av begagnade bildelar, efter förbud mot dåvarande skrotningskostnad och påtvingade miljöaktiviteter. Men bildemonteringar, som finns kvar, kan se hur återvunnet järn, koppar, aluminium och lump reproduceras och ständigt genererar stora besparingar. Och bilägarna, som skrotar bilen lagligt, får vara med att dela på kakan som växer kontinuerligt.

Endast en auktoriserad bilskrot kan skrota en Peugeot-bil

För korrekt bildemontering av personbilar krävs avregistrering av Transportstyrelsen. Ett fordon kan aldrig försvinna ur vägtrafikregistret på annat sätt. När bilen lämnas in, med eventuell fullmakt, till en auktoriserad bilskrot erhålles ett mottagningsbevis, som kvitto att ägaransvaret har överlämnats. Den auktoriserade bilskroten skickar skrotningsintyg och registreringsbeviset till Transportstyrelsen för vidare behandling. Många blandar samman begreppet avställning med avregistrering. Observera att en avställd bil finns med i vägtrafikregistret och kostar ägaren ett antal kronor varje år. Samtidigt kommer ägaren att krävas på alla miljökostnader, som fordonet kan ha åstadkommit.