Nybilsköp & inlämnade Mazda bilar till bilskrot 2021 kvartal 1

Statistik för nyköpta och skrotade Mazda under första kvartalet visas nedan. För att kunna följa Mazdas övergång till eldrift redovisas frekvensen av drivmedel för nyköpta fordonen samt motsvarande för skrotade bilar. De fem flest nyköpta bilmodellerna från Mazda angives utan specificerat drivmedel. För att bedöma varumärkets framgång hos svenska bilköpare visas totalt antal nyköpta och skrotade bilar inom samma tidsperiod.

Under första kvartalet har 817 st. nyköpta Mazda gjorts. Samtidigt har totalt 103 616 nyköpta personbilar registrerats i Sverige. Under första kvartalet har även 772 Mazda-bilar inlämnats till bilskrot för återvinning och avregistrering. Totalt har 45 124 personbilar skrotats i landet under samma period.

Drivmedel för nyköpta Mazda under första kvartalet (redovisade)

434 st. Bensin

352 st. Mild-Hybrid

23 st. Electric

8 st. Diesel

Drivmedel för skrotade Mazda under första kvartalet (redovisade)

720 st. Bensin

50 st. Diesel

2 st. Mild-Hybrid

De fem mest förekommande nyköpta Mazda-modellerna under första kvartalet

352 st. CX-5

265 st. CX-30

72 st. 3

31 st. 2

30 st. CX-3

De fem mest förekommande skrotade Mazda-modellerna under första kvartalet

224 st. 323

207 st. 6

141 st. 626

70 st. 3

33 st. B-Series

Bilskrotar har huvudrollen i återvinningsprocessen av Mazda-bilar

En auktoriserad bilskrot utgör medelpunkten i den nära hundraprocentiga återvinningen av uttjänta Mazda-bilar. Och den processen har medfört en betydande ökning av skrotbilarnas värde. Att skrota bilen betyder idag en rejäl ersättning. Så många gånger är skrotning lönsammare än reparation av ett gammalt koldioxidspridande fordon. Mest tjänar dock klimatet på den gynnsamma utvecklingen. Men vägen dit har varit lång och krokig.

Det krävdes tuffa insatser från Naturvårdsverket för att bryta trenden mot allt fler dumpade fordon i naturen. Stenhårda förordningar för bilskrotning till bilproducenter och bilföretag vände upp och ned på branschen. En stor del av de etablerade bilskrotarna tvingades lägga ned sina verksamheter, med försäljning av begagnade bildelar, efter förbud mot dåvarande skrotningskostnad och påtvingade miljöaktiviteter. Men bildemonteringar, som finns kvar, kan se hur återvunnet järn, koppar, aluminium och lump reproduceras och ständigt genererar stora besparingar. Och bilägarna, som skrotar bilen lagligt, får vara med att dela på kakan som växer kontinuerligt.

Endast en auktoriserad bilskrot kan skrota en Mazda-bil

För korrekt bildemontering av personbilar krävs avregistrering av Transportstyrelsen. Ett fordon kan aldrig försvinna ur vägtrafikregistret på annat sätt. När bilen lämnas in, med eventuell fullmakt, till en auktoriserad bilskrot erhålles ett mottagningsbevis, som kvitto att ägaransvaret har överlämnats. Den auktoriserade bilskroten skickar skrotningsintyg och registreringsbeviset till Transportstyrelsen för vidare behandling. Många blandar samman begreppet avställning med avregistrering. Observera att en avställd bil finns med i vägtrafikregistret och kostar ägaren ett antal kronor varje år. Samtidigt kommer ägaren att krävas på alla miljökostnader, som fordonet kan ha åstadkommit.