Yoshiki Yamasaki: Mazda historia

Yoshiki Yamasaki efterträdde Kohei Matsuda som VD på Mazda (Toyo Kogyo) 1977. Yoshiki hade varit företagets avdelningschef för biltillverkning. Efter flera tunga år med dålig bilförsäljning av bilar med Wankelmotorn beslutade man att satsa mer på vanliga fyrtaktsmotorer. Rotationsmotorn skulle inte överges men endast förekomma på sportbilar. Yoshiki lyckades på detta sätt få Mazda på fötter igen ekonomiskt.

1979 inleddes med att Ford Motor Company köpte cirka 25% av Toyo Kogyo och blev därmed största ägare. 1983 köpte Mazda 8 % av Kia motors. Yoshiki Yamasaki lämnade över VD posten 1984 till Kenichi Yamamoto. Det året byter även företaget namn till Mazda Motor Corporation.