Kontrollerad Bilverkstad” i Västerås en ny kvalitetsnorm

Det är fordonsägares fasa att besöka en oärlig bilreparatör i Västerås. Även om ett pris överlämnats hittar den listige verkstadsägaren ofta fingerade felaktigheter, som lagas och måste ersättas. Expressen refererar till Motormännens Riksförbund manipulerade brister till 8 olika bilverkstäder över hela sverige. Endast ett företag tog betalt för rätt lagning. De övriga 7 lurade fordonsägarna på många tusenlappar. De auktoriserade bilverkstäderna har förmåga att skörta fordonsägare på lagligt vis, under tiden uppdagades väldiga fuskmakare bland övriga företag som jobbar med bilar utspridda i landet . De små fingerade bilbolag genomför reparationer med pirat delar till fantasipris. Men uppmärksamheten för uttjänta bilar, som nyttjas kriminellt, har stigit påtagligt. Och deras höga intäkter grundas inte på saltade kundfordringar.

Firmor i Västerås distribuerar olika egenskaper

Konsumenternas och Allmänna reklamationsnämnden har beivrat bilverkstäder vid flertal tillfällen för att få struktur i fordons områdets falsarier. Det har utmynnat i tre grupper, som följer sina verkstadsmedlemmar via fackavtalet ”Bilverkstadens reparationsparametrar.” MRF, Landets Personbilverkstäders förbund (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad lyckades emellertid inte att upprätta ökad förtroende. Det förorsakade Motorbranschens Riksförbund och Landets Personbilverkstäders sammanslutning (SFVF) att konstruera ett nytt kvalitetsklassificering till företagen. Standarden börjar med återkommande kvalitetsinspektioner, som kommer att ske både internt och externt av rutinerade besiktningsmän. Alla behöriga företag som jobbar med bilar i Västerås får tillåtelse att stämpla ”Behörig Bilverkstad” till sitt varumärke.

Små företag som sysslar med fordonsreparationer i väcker intresse

Via Konsumentverket ingripande är det okomplicerat att separera 2 skilda aktörer som håller på med bilreparationer i Västerås. I kretsen av de auktoriserade återfinns märkesverkstäder med avsevärt saltade kostnader för renoveringar. Möjligtvis beror det på att uteslutande originalkomponenter användes. Rivaler lik allbilsverkstäder som Mechanum och Skruvat har möjlighet till betydligt billigare komponenter och är följaktligen konkurrenskraftigare. Men det är de osystematiska ”verkstäderna” som väcker mest intresse. Deras priser är fenomenala. Begagnade reservdelar demonterade från en bildemontering med självplock ger möjligtvis ingen garanti. Men det är plånboken som bestämmer majoriteten av besluten. Igenom Transportstyrelsens hårda naturföreskrifter i bildemonteringsbestämmelsen tvingades otaliga bilskrotar att avveckla eller skifta kurs till fordonsreparationer snarare än för skrotning av bilar. Och det förekommer fortfarande bilskrotar med lagstridiga insamlingsområden för fordonsinnehavare, som behöver skrota sitt fordon. Många skrotbilar återförs i trafik igenom otillbörligt agerande med registreringsbeviset, medan andra förs ur landet illegitimt med duglig intäkt. Reklam på hemsidor, som ”fördärvad Camaro hämtas gratis”, eller ”bra ersättning för söndriga personbilar”, bevisar att bilverkstäder har ökat sitt engagemang för uttjänta bilar. I enlighet med naturbalken ansvarar bilägaren för sin skrotbil tills fordonet blir fragmenterad med skrotningsbevis och borttagen på Trafikstyrelsen. För enstaka erhållna kronor kan man lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostsamma återverkningar om inte legitimerade bilverkstäder eller skrotfirmor i Västerås utnyttjas.