Kontrollerad Bilverkstad” i Ultuna en ny kvalitetsnorm

Det är alla fordonsägares förskräckelse att åka till en oärlig bilreparatör i Ultuna. Även om ett pris lämnats hittar den listige verkstadsägaren ofta fingerade fel, som lagas och tvingas betalas. Svt återge till Personbilens Riksförbund riggade felaktigheter till tio skilda verkstäder över hela landet. Bara en bilverkstad tog betalt för rätt åtgärdade fel. De övriga sju vilseledde fordonsägarna på många tusenlappar. De certifierade bilverkstäderna har färdighet att pungslå bilägare på lagligt sätt, under tiden upptäcktes väldiga fuskmakare bland övriga företag som jobbar med bilar utspridda i landet . De små fingerade bilverkstäderna genomför reparationer med begagnade delar till fantasipris. Men intresset för uttjänta bilar, som nyttjas kriminellt, har ökat avsevärt. Och deras höga intäkter baseras inte på saltade fakturor.

Företag i Ultuna tillhandahåller olika egenskaper

Konsumenternas och ARN har ingripit företag som jobbar med bilar vid många stunder för att få stadga i en djungel av områdets falsarier. Det har medfört i 3 arrangemang, som följer sina verkstadsmedlemmar via branschöverenskommelsen ”Bilverkstadens reparationskriterium.” MRF, Sveriges Bilverkstäders sammanslutning (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad klarade ändå inte att upprätta högre tillit. Det föranledde Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Bilverkstäders Förening (SFVF) att anlägga ett nytt sortimentsklassificering till företagen. Normen grundar sig på regelbundna egenskapsinspektioner, som kommer att inträffa både internt och externt av duktiga besiktningsmän. Alla behöriga aktörer som håller på med bilreparationer i Ultuna får tillåtelse att märka ”Certifierad Bilverkstad” till sitt varumärke.

Små firmor i Ultuna väcker engagemang

Via Konsumentverket inblandning är det okomplicerat att separera 2 annorlunda bilverkstäder i Ultuna. I kretsen av de behöriga existerar auktoriserade bilverkstäder med mycket kostsamma lagningar. Förmodligen beror det på att endast originaldelar användes. Rivaler lik allbilsverkstäder som MECA Bilservice och Ad bildelar har access till betydligt billigare komponenter och är således mer eftertraktad. Men det är de regellösa ”bilverkstäderna” som väcker mest intresse. Priserna de har är oöverträffliga. Beg. bilkomponenter nerskruvna från en bildemontering där man skruvar ner önskad del själv ger möjligen ingen försäkran. Men det är egna ekonomin som bestämmer majoriteten av besluten. Genom Miljövårdsverkets hårda miljöbegäran i bilskrotsbestämmelsen pressades otaliga skrotnings företag att upphöra eller skifta nisch till personbilsreparationer snarare än för demontering av fordon. Och det finns alltjämt skrotföretag med lagstridiga insamlingsställen för fordonsinnehavare, som behöver skrota en bil. Otaliga uttjänta bilar förs åter i trafik igenom fiffel med reg. beviset, samtidigt som andra exporteras illegitimt med mycket bra skattefri förtjänst. Reklam i Vi-Bilägare, som ”kasserad Renault hämtas gratis”, eller ”hög ersättning för kasserade bilar”, visar att bilverkstäder har höjt sitt entusiasm för uttjänta bilar. Enligt miljölagbalken borgar bilägaren för sin skrotbil tills fordonet blir skrotad med skrotintyg och avfärdad hos Transportstyrelsen. För enstaka erhållna kronor kan man lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostsamma effekter om inte auktoriserade företag som jobbar med bilar eller bildemonteringar i Ultuna anlitas.