Hur gör man när man skrotar en bil

Det finns bara ett sätt att skrota bilen inklusive avregistrering. Fordonet skall lämnas till en auktoriserad bilskrot, som utfärdar ett mottagningsbevis till bilägaren och ett skrotningsintyg för strykning i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen. Ägaren behåller sitt dokument som bevis att lagen i miljöbalken följts. Dumpade bilar, som skrotnings-alternativ, har stötts och blötts under en lång tid. Miljökontoren har numera laglig rätt att omhänderta fordonet, som är fordonsvrak med noll eller ringa värden, och utgör en stor miljöfara. Att skrota bilen i Göteborg legalt kan betyda upp till 3 000 kronor i ersättning. Om myndigheterna hinner före blir den onödiga kostnaden flerfalt större.

En bilägare kan nuförtiden skrota bilen ersättning, när icke besiktad fordon överlämnas till en legitimerad bildemontering i Göteborg. Så har det inte alltid varit. Tvärtom. Under större delen av fordonens livstid har det kostat pengar för att skrota ett uttjänt fordon. Och det är något som bilägare har haft svårt att acceptera. Helst av allt vill flertalet spara de obrukbara fordonen för kommande bruk. För sent ska dessa optimister uppdaga sina misstag. Ett klimathotande avfall förtjänar sitt bedrövliga anseende i synnerhet om det förvaras oskyddat i det gröna som en parkerad sönderrostad uttjänt bil. Vid sånt situation övergår ersättning till ekonomiskt krav och dyrbar uppstädning.

I undantagsfall kan en sällsynt personbil påträffas bland gömmorna i gamla lador och skjul. Men att tillvarata ett fordonsvrak som tjänat färdigt i sådan mening kostar mer än det smakar. En affärsmässig bilägare föredra att ta emot betalning, när den tillhandahålls. Handeln har på några år fullkomligt förändrats. Aktörer som handlar upp uttjänta fordon för illegal export har växt stort. De betalar tidvis mer än en auktoriserad bilskrot i Göteborg, men arbetar under myndigheters radar. Så mycket har hänt som kan förbrylla en seriös fordonsägare.

Destruktions av bilar och fordonsdelar har ägt rum under lång tid. Redan när bilar började säljas i Sverige efterfrågades bildelar från skrotade bilar. bilåtervinning har lång tradition. Förr handlade det oftast om att utnyttja fordonskomponenter som man kunde avyttra. Skrota bilen för naturens skull rådde inte vid dessa tider. Men med anledning av att fragmenteringsanläggningarnas start på 70-talet kunde allt av den uttjänta personbilen demonteras.

Fordonstillverkarna beordrades effektuera avgiftsfri bilskrotning i Göteborg för kompletta bilar. De skulle dessutom bilda en riksomfattande allians av auktoriserade skrothandlare, som fick befogenhet att fastställa skrotning och avregistrering med skrotningsintyg hos Trafikstyrelsen. Framför allt krävdes en återvinning till minst nittio %. Miljövårdsverket tuffa ultimatum för tillstånd till skrotning medförde att några enstaka företag gick överstyr. Det var ändå begynnelsen till dagens rejäla betalning för en uttjänad personbil.

Att nå slutmålet har likväl varit lång och mödosam. Att tvingas skrota bilen gratis, som Bilfabrikanterna ålade de godkända bilskrotarna, förorsakade massor av kritik från de drabbade. De fråntogs alternativet att yrka på betalning. Men utan licens och chans att förorda en avregistrering förekom ingen möjlighet till överlevnad. Den dikterade läget av bilskrotning påbörjades med en utdragen arbetsgång med Stena i Göteborg. Den tidens enkla metodik att avskilja de varierande materialen var kanske inte alltid lukrativa, så en självverkande utvecklingsskede fordrades.

För detta uppfanns fragmentering med sinnrika sorteringskonstruktion. Idag närmar sig processen absolut recycling. Detta är i första hand järn, koppar och övriga plåt som medför stora vinster. Nya bilkomponenter i bilkonstruktionen har tillfört värdet. katalysatorrenaren med funktionella ädellegering mer kostsam än guld är ett exempel. Det totala värdet från återvinningen gör att auktoriserade bilskrotar som betalar strider om uttjänade fordon med höjda betalningar som skjutvapen. Katastrofer har effekt på marknadsvärdet med recycling av ädelmetaller. Men skrotbilens betydenhet från tusen till de tre tusen som betalas nuförtiden är påfallande och kommer att bättra klimatet utan statliga subvention.