Bilskrot som betalar i Göteborg

Det finns en bildemontering i Göteborg, som betalar vid inlämningen av ett uttjänt fordon. Men det finns vissa förutsättningar för att erhålla ersättning. Bilen skall vara komplett med original katalysator. Den innehåller inte förbrukad palladium, som är en ädelmetall dyrare än guld. Utan en sådan är det troligt att skrotbils-ägaren måste betala ett antal hundralappar hos bilskroten. Vissa fordon har bytt till en universal-katalysator efter påpekande från bilbesiktningen. Den betraktas som värdelös för återvinning, så dessa bilar ersätts inte av bilskroten. För att undvika dispyter vid skrotning av bil i Göteborg uppmanas ägaren att undersöka det verkliga förhållandet. Många gånger räcker det att skicka ett foto av katalysatorn för att få bekräftat om det är original med utlovad ersättning.

Bilskrot som betalar i Göteborg vill ha registreringsbeviset

Vidare skall ägaren lämna giltigt registreringsbevis. Och då man inte personligen kan skriva under ett mottagningsbevis måste en fullmakt vara utskriven. Dessa underlag utgör grunden för ett skrotningsintyg, som den auktoriserade bilskroten sänder till Trafikstyrelsen för definitiv avregistrering. Observera att ägaren, enligt miljöbalken, är ansvarig för sitt fordon tills det är skrotat och avregistrerat. Mottaget kvitto från den myndigheten är garanti för att bilägaren uppfyllt lagkravet.

Bilskrot som betalar i Göteborg

Men vägen till ersättning av en skrotbil har varit lång och krokig, även om den började bara för några decennier sedan. Då kostade det en rejäl slant att skrota och avregistrera bilen. Den införda statliga skrotningspremien fungerade inte som tänkt. Så massor av uttjänta fordon hamnade som dumpade i naturen. Nedskräpningen av skrotbilar var i första hand sparade pengar. Fortfarande finns det spår från den epoken. Förvrida stålskelett är inte längre en miljöfara. De har självsanerats för länge sedan och miljöskadorna har spritts. Men de är dock en vämjelse att betrakta.

Bilskrotar i Göteborg måste återvinna minst 95% av bilen

År 2007 vände utvecklingen genom Naturvårdsverket stentuffa förordning till bilproducenterna. De tvangs att betala skrotningskostnaden, samt organisera auktoriserade bilskrotar, som anpassades efter den nya miljöanpassade bilskrotningsförordningen. Men framför allt krävdes en målsatt återvinning. Många av landets bilskrotar försvann genom de tuffa auktorisations-förordningarna, som var försvåra att uppfylla. Men för de återstående öppnades en ny väg mot en lönsam verksamhet. Idag återvinnes mer än 95 % av fordonets vikt. De fragmenterade och sorterade vraken går runt i en evig kretsgång vid nytillverkning. Det genererar både stora kostnadsbesparingar och miljöförbättringar genom minskade koldioxidutsläpp. Bilskrot i Göteborg har nyckelrollen i den komplicerade återvinnings-processen, och på grund av det lyckade resultatet har krav på betalning istället blivit ersättning till ägaren vid skrotning av personbilar.