Hur funkar en bilskrot

För att fungera som bilskrot måste företaget erhållit tillstånd från Länsstyrelsen. Endast en auktoriserad bilskrot kan utfärda ett skrotningsintyg för avregistreringen av fordonet hos Transportstyrelsen. Lagar angående anläggning och sanering finns i ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” som släppts av Naturvårdsverket. Utöver dessa förordningar ingår bildemonteringarna i bilproducenternas mål på minst 95 % återvinning av skrotbilens vikt.

En kund som skall skrota bilen i Göteborg måste därför anlita ett auktoriserat företag som kan utfärda ett legalt mottagningsbevis. Vid lämning av fordonet skall aktuellt registreringsbevis lämnas tillsammans med fullmakt när någon annan än ägaren eller dödsbo lämnar in fordonet. Dokumentet är ett bevis på, att en auktoriserad bilskrot har övertagit ansvaret för bilen. Efter sanering, demontering av vitala begagnade bildelar pressas skrotbilen och skickas till ett fragmenteringsföretag för slutlig återvinning.

Hur funkar en bilskrot

Att bildemontering i Sverige genererar begagnade reservdelar är något, som ska tas med en viss modifikation. Tills för några decennier sedan livnärde bildemonteringarna sig på bildelar. Ingen effektiv återvinning av de kvarvarande karosserna förekom inte. Arbete för hand utfördes för att rensa bilarna rena innan det avyttrades för fragmentering. Ersättningen för de här ombesörjde endast driftkostnader samt frakt av miljöfarligt avfall.

Bilskrot från förr skrotade inte bilar för miljöns skull

Skrotning av bilar och försäljning av begagnade bildelar har pågått mycket länge. Ända sedan 1920-talet har människor plockat reservdelar på bilar som skrotats. Det är en av de äldsta verksamheterna inom återvinning. Då handlade det mest om att ta tillvara bilkomponenter som man kunde sälja vidare. Skrotning av bilar för miljöns skull existerade inte vid denna tidpunkt. Men tack vare att fragmenteringsanläggningarnas uppstart på 70-talet kunde hela bilen återvinnas. Men till en början var inte miljön i fokus, precis som i andra branscher. I samband med att miljömedvetenhet stigit i landet har bilskrotarna varit tvungna att anpassa sig. För att få en sund och optimal återvinning av bilar och reservdelar bildades Sveriges Bilskrotares Riksförbund 1961. Men det var inte för än 1975 som en bilskrot i Göteborg behövde auktorisation från Länsstyrelsen. Detta kom i samband med bilskrotningslagen och bilskrotningsförordningen. Då infördes även systemet med skrotningspremie och bilskrotningsfonden. Människor skulle uppmuntras att skrota sina bilar och få pengar.

Innebörden med premiesystemet var, att när man köpte en ny bil skulle man betala en skrotningsavgift. Denna avgift skulle senare ligga till grund för ersättningen när samma bil skrotades. I Juni 2007 avvecklades systemet med skrotningspremie och producentansvar för bilar började gälla. Numera är det biltillverkaren som ansvarar för att deras bilar blir återvunna och detta skall ske kostnadsfritt. Bilproducenterna har tillsammans med BilSweden bildat ett nätverk av auktoriserade bilskrotar där man skrota bilen gratis, om vikten inte överstiger 3,5 ton. Avgiftsfri skrotning kan bara garanteras om bilen är komplett. Fattas värdefulla bildelar har skroten rätt att begära ersättning för att ta emot och skrota bilen. Tänk på att det alltid är bilägarens ansvar att se till att skrotbilen hamnar på en auktoriserad bilskrot när den är uttjänt.