Sveriges Fordonsverkstäder Förening i Trekanten ger nya direktiv

På grund av personbilens allt mer elektroniska delar krävs det vanligtvis ett besök hos en bilverkstad i Trekanten för att laga till mindre brister. Ingen funderar på lagningskostnader under garantitiden. Biltillverkaren betalar, så det är bara att åka med fordonet till en certifierad bilverkstad. Men det kommer en tid då bilägaren är tvungen att betala själv. Företag som jobbar med bilar sänder svindyra fakturor. Via Fordonsägarens Riksförbunds riggade kontroll upptäcktes bedrägerir, som gav verkstäderna ett skadade rykte. Det bevisades, att uppemot nittio % av bilverkstäderna medvetet lurade fordonsägare på oerhörda belopp. Att några uppdiktade företag som jobbar med bilar förvandlar uttjänta fordon från Trekanten till trafik- och miljöhotande fordon, attraherar inte heller en miljöaktivist.

Aktörer som håller på med bilreparationer i Trekanten tillhandahåller olika egenskaper

Hallå Konsument och Allmänna reklamationsnämnden har ingripit företag som jobbar med bilar vid flera stunder för att framkalla disciplin i en djungel av områdets bedrägerier. Det har utmynnat i 3 organ, som styr sina verkstadsmedlemmar igenom fackavtalet ”Bilföretagens reparationsparametrar.” Motorbranschens Riksförbund, Landets Bilverkstäders samfund (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad klarade emellertid inte att skapa ökad anseende. Det orsakade MRF och Landets Bilverkstäders sammanslutning (SFVF) att anlägga ett nytt sortimentsplan till sina medlemmar. Modulen startar med periodiska egenskapsgranskningar, som kommer att ske både internt och externt av kompetenta besiktningsmän. Alla certifierade bilverkstäder i Trekanten får tillstånd att stämpla ”Behörig Bilverkstad” till sitt varumärke.

Mindre bilverkstäder som arbetar med bilar i Trekanten dra till sig entusiasm

Igenom Konsumentverket ingripande är det okomplicerat att urskilja 2 annorlunda företag som jobbar med bilar i Trekanten. I kretsen av de godkända förekommer auktoriserade bilverkstäder med väldigt dyra lagningar. Möjligtvis beroende på att endast originaldelar används. Rivaler lik allbilsverkstäder som Mechanum och Mr auto har tillgång till mycket billigare komponenter och är således konkurrenskraftigare. Men det är de osystematiska ”bolagen” som skapar mest uppståndelse. Deras priser är fantastiska. Begagnade komponenter tagna från en skrot med självplock ger troligen ingen garanti. Men det är egna ekonomin som styr de flesta besluten. Genom Naturvårdsverkets hårda miljövillkor i bilskrotningsbestämmelsen förmåddes många skrotar att upphöra eller lägga om fokus till bilrenoveringar som ersättning för demontering av fordon. Och det finns även fortsättningsvis skrotfirmor med lagstridiga uppsamlingsställen för fordonsinnehavare, som skall skrota bilen. Massor skrotbilar förs åter i trafik igenom otillbörligt agerande med reg. beviset, samtidigt som andra förs ur landet lagstridigt med god intäkt. Reklam i Vi-Bilägare, som ”fördärvad Kia bärgas utan kostnad”, eller ”stor med pengar för trasiga personbilar”, bevisar att bilverkstäder har höjt sitt uppståndelse för skrotbilar. Enligt naturlagen garanterar fordonsinnehavaren för sin uttjänta bil tills den blir återvunnen med skrotningsintyg och avregistrerad på Trafikverket. För några erhållna kronor kan han/hon lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli dyrbara resultat om inte certifierade aktörer som håller på med bilreparationer eller bildemonteringar i Trekanten utnyttjas.