MRF inför kvalitetskontroll hos bilverkstäder i Traryd

Företag som jobbar med bilar i Traryd kan delas in i 3 segment. En behörig verkstad eller en godkänd sådan har förr i tiden haft ensamrätt att serva eller fixa ett bilmodeller under tiden garantin gäller. En obunden bilverkstad konkurrerar genom att bjuda ut sina tjänster till skilda bilmodeller. Den tredje typen är mestadels ett uppdiktat enmansföretag med otydlig bokföring. Det har pågått flera turer runt de olika verkstäderna duglighet och uppriktighet både för utfört arbete som ersättning. Vissa har uppdagats för debitering av icke genomförda reparationer. De tillfogade ryktena kan förklaras till ”Kalla fakta” av riggade anmärkningar hos 10 fordon. Analysen visade åttio % felaktigheter men är tyvärr för liten för att verifiera faktumet. Dessvärre kastar den ändå tvivel mot alla bolag. Och det drabbar även seriösa företag som jobbar med bilar i Traryd. Så finns vissa ”firmor” i Sverige, som genomför arbeten för drömpriser på grund av avsaknad av bokföring.

Aktörer som håller på med bilrenoveringar i Traryd presterar olika standard

Konsumentverket och Arn & Company AB har ingripit företag som jobbar med bilar vid antal tillfällen för att medföra struktur i en djungel av branschens bedrägerier. Det har lett till i 3 organ, som leder sina verkstadsmedlemmar genom branschavtalet ”Verkstadens reparationskrav.” Motorbranschens Riksförbund, Landets Bilverkstäders förbund (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad klarade likväl inte att frambringa högre tilltro. Det föranledde MRF och Sveriges Bilverkstäders sammanslutning (SFVF) att utarbeta ett nytt kvalitetsplan till sina medlemmar. Nivån bygger på periodiska kvalitetsövervakningar, som kommer att ske både internt och externt av kunniga kontrollanter. Alla auktoriserade företag som jobbar med bilar i Traryd får behörighet att signera ”Behörig Verkstad” till sitt varumärke.

Små företag som arbetar med fordon i Traryd skapar uppståndelse

Genom Konsumentverket inblandning är det inte svårt att märka 2 skilda företag som jobbar med bilar i Traryd. Bland de godkända finns behöriga verkstäder med väldigt saltade kostnader för reparationer. Eventuellt beroende på att uteslutande originaldelar användes. Konkurrerande allbilsverkstäder som Mechanum och Mr auto har access till avsevärt billigare bildelar och är således mer eftertraktad. Men det är de regellösa ”bolagen” som skapar mest engagemang. Deras priser är fantastiska. Beg. delar tagna från en bildemontering med självplock ger antagligen ingen säkerhet. Men det är egna ekonomin som avgör majoriteten av besluten. Genom Naturvårdsverkets tuffa klimatkrav i bilskrotsbestämmelsen förmåddes massa skrotnings företag att avveckla eller byta nisch till personbilsrestaurering som alternativ för bilskrotning. Och det förekommer även fortsättningsvis skrotfirmor med olagliga uppsamlingsställen för bilinnehavare, som behöver skrota bilen. Flertalet uttjänta bilar återförs i trafik via fiffel med reg. beviset, samtidigt som andra exporteras lagstridigt med god intäkt. Annonser på hemsidor, som ”fördärvad Ford hämtas utan kostnad”, eller ”stor betalning för trasiga personbilar”, bevisar att aktörer som håller på med bilreparationer har höjt sitt uppståndelse för fordon som är skrot. Enligt naturlagbalken garanterar bilinnehavaren för sin kasserade personbil tills fordonet blir skrotad med skrotningsintyg och borttagen hos Trafikverket. För enstaka erhållna hundralappar kan han/hon lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli dyrbara påföljder om inte ackrediterade aktörer som håller på med bilreparationer eller bildemonteringar iTraryd används.