Får man betalt för att skrota bilen

Har man inte plockat bort några bildelar får man betalt när man skrotar bilen hos en auktoriserad bilskrot. Den skrot som har högst ersättning är Uffes bilskrot och företaget betalar för närvarande 3 500 kr för en komplett bil.

Om bilen är komplett kan bilägaren räkna med att få ersättning. Observera att det är förbjudet för en auktoriserad bilskrot i Göteborg att kräva betalning för ett komplett fordon enligt Naturvårdsverket förordning till bilproducenterna. Storleken på ersättning kan variera på grund av geografiskt läge och bilmodell. En bildemonterings intäkter av försäljning av begagnade bildelar och återvinning avgör hur stor betalningen blir.

Men det finns bildemonteringar som lockar i annonserar i Google med belopp upp till 3 000 kronor ersättning vid inlämning av en komplett bil med original-katalysator. Om bilen inte kan eller får köras kan en bärgare med tillstånd att transportera skrotbilar anlitas. Vid sådant tillfälle finns det bärgare som skrota bilen i Göteborg och erbjuder upp till 2.000 kronor vid hämtning, samtidigt som ett legalt mottagningsbevis lämnas till bilägaren.

Numera betalar bilskroten för skrotbilar i Göteborg. Många skrotbilar hämtas för demontering av bärgare. Bilar som är oskattade får inte framföras på statliga vägar. De får inte heller bogseras. Det är ofrånkomligt krav att uttjänta fordon blir återvunnen av ett auktoriserad återvinningsföretag. Endast ett sådant innehar privilegium att rapportera avregistrering hos Transportstyrelsen. Med anledning av förordningar är det fordonsägarens plikt att se till att den blir skrotad.

Pengar för skrotbilar hos bilskrot

Ersättning för uttjänta bilar på skroten

Gamla bilar har varit utan betydenhet tills nya förordningar gavs från Naturvårdsverket för ett antal år sedan. Om man exkluderar begynnelsen efter lanseringen av de amerikanska märkena, har övergivna bilar länkats ihop till klimatproblem och allmän nedsmutsning i omgivningen. Orsaken till missnöjet var omkostnaderna för bildemonteringen. För femtio år sedan, då bilparken av söndriga fordon mest var motorstarka Buick och General Motors, lyckades fantastiska skapelser iakttas på vägarna. Hemmakonstruerade lastfordon och bärgningsbilar konkurrerade under lång tid med de fabrikstillverkade.

En motortävling i Göteborg innebar oerhört drag efter muskelstinna skrotbilar. Stock-car blev seklets främsta motorrejs. Det gick att anordnas i allt från grusgropar till travbanor. I och med tävlingarnas premie betalades till de bilar som klarat livhanken var omsättningen enorm. Rally-Cross och Nascar har sitt ursprung från dessa katastrofala bilracen, som i ett antal år satte publikrekord. Men passionen svalnade både för rekonstruktion och tävlingar, så bilinnehavarna miste alternativet att skrota bilen ersättning. Därför lagrades bilarna i garage och förråd utan agenda för framtida bruk eller nyttjande. De som inte hade skyddade områden lät fordonet vara parkerad utomhus. Av något motiv gömdes de villigt i nån skogsdunge. Få människor kände till de miljöförstörelse dessa undanskymda skrotbilar skulle tillföra omgivningen. Så nu skapades epoken med dumpade personbilar i skog och miljö för att spara in skrotningsavgiften på miljöns bekostnad.

Även små verkstäder letade såna till dagliga reparationer av de ofta förekommande fordonsmärkena. Ett vidsträckt sträcka till närmaste bilskrot kunde fastslå de utslitna bilarnas framtid. En oförsäkrad personbil kunde bogseras på den tiden, men att överge var ändå det slutgiltiga varianten för ett fåtal bilägare. Så Naturvårdsverket kom till uppenbarelse, att den utbetalda bilskrotspremien bara haft ringa inverkan på ett mindre antal bilar och följaktligen även omgivningen. En fullständig radikal omvandling lanserades år 2007 genom två bestämmelser. Dessa omintetgjorde förra villkor. De tvingade några bildemonteringar i Göteborg till graven. Och bilproducenterna fick lära sig att skrota bilar gratis. Parallellt drogs den offentliga skrotbilspremien in.

Vad gör jag med min skrotbil?

Vad gör jag med min skrotbil?

Att hantera en skrotbil på rätt sätt är viktigt både av miljömässiga och juridiska skäl. Här är stegen du kan följa för att ta hand om din skrotbil

Hur mycket får man i skrotningspremie?

Hur mycket får man i skrotningspremie?

För tillfället betalar Uffes bilskrot högst skrotningspremie i landet. Ersättningen för komplett bil som har original katalysator och aluminiumfälgar är 3 500 kr.