En bilkyrkogård kan inte liknas med en samling skrotbilar i Molkom

Naturvårdsverket sätter stopp för bilkyrkogård i Skiftinge

Naturvårdsverket sätter stopp för bilkyrkogård i Skiftinge

Uppställningsplatser i Skattkärr liknar ingen bilkyrkogård

Uppställningsplatser i Skattkärr liknar ingen bilkyrkogård

Inte någon tillåten gravplats för gamla fordon finns nuförtiden i Molkom

Fara existerar för illegal gravplats för gamla fordon i Molkom