Miljövänlig bilskrotning i Uddevalla – Bilskrot

Vi bärgar ditt uttjänta fordon i Uddevalla till miljövänlig bilskrotning. Alla skrotbilar avregistreras hos uffes bilskrot som är auktoriserad. Dessutom erbjuder vi betalning för kompletta bilar som har original katalysator. Vi köper din skrotbil och hämtar den gratis där den finns.

Tel 031-94 37 60 för mer information!

Det finns olika möjligheter att få tillgång till bilskrotning i Uddevalla. Även om avståndet är långt blir inte en avskräckt för bortforslingen. Enligt Naturvårdsverkets förordningar till bilproducenterna får inte avståndet överstiga 50 km. Men det kravet har inte infriats i hela landet. Under de senaste två decennierna har mycket hänt inom utvecklingen av en auktoriserad bilskrot. Och det är framför allt den nya bilskrotningsförordningen, som ligger till grund för omdaningen. De stentuffa miljöanpassade föreskrifterna har tvingat många gamla bildemonteringar till graven. Inget företag får auktorisation från Länsstyrelsen innan Miljöförvaltningen godkänt en bilskrot i Uddevalla efter de specifika kraven. Så omställningen blev allt för svår och kostsam för flertalet, som bara hade nedläggning som alternativ.

Miljövänlig bilskrotning i Uddevalla - Bilskrot

Det är viktigt att bilskrotning i Uddevalla sker på ett miljöriktigt sätt. Därför måste man skrota bilen i Trollhättan hos ett företag som har tillstånd från Länsstyrelsen. Det säkerställer att fordonet och alla miljöfarliga ämnen tas omhand på ett riktigt sätt.

Tuffa miljökrav på bilskrotning i Uddevalla

De skrotföretag, som överlevde de hårda miljökraven, har ändrat förutsättningarna för bilskrotning radikalt. Från att endast ha bedrivit bilskrot med självplock och försäljning av begagnade bildelar i Uddevalla, har återvinning genom fragmentering blivit den huvudsakliga uppgiften. När en skrotbil lämnas in med registreringsbevis och eventuell fullmakt lämnas ett mottagningsbevis till ägaren. Ett skrotningsintyg lämnas till Transportstyrelsen för avregistrering.

Bilskrotning med evig kretsgång i Uddevalla

Proceduren som är obligatorisk får endast utföras av en auktoriserad bilskrot, och föregår alltid den fullbordade återvinningsprocessen. Och den eviga kretsgången av råmaterial till nyproduktion ger klirr i kassan för alla inblandade. Den aktuella frågan är hur stor ersättningen ägaren får vid inlämning eller då bilskroten ombesörjer hämtning. Även om avståndet för bilskrotning i Uddevalla verkar långt kan en rejäl ersättning erhållas vid hämtning av en bärgare med tillstånd från Länsstyrelsen.