Skrotbilar i Trollhättan kan utnyttjas brottsligt

Igenom att undersöka Transportstyrelsens statistik går det att utläsa, att många avställda bilar tycks försvinna från landet. Normalt är avställda och övergivna bilar behäftade med nyttjandeförbud och stämplas naturmässigt som skrotbilar. Centerns förslag 2017/18:246 bekräftar att flertalet är på vift via citat:”Uttjänta bilar som transporteras in till skrotar har sjunkit ordentligt.” flera av dessa bedrövliga fordonsvrak från Trollhättan har återinförts i trafik någonvart. Att de, via sina stora koldioxidföroreningar, samtidigt är anledningen till den dramatiska miljörubbningen är inget mysterium.

Vet de gamla ägarna till förhållandet? Eller har de blivit utnyttjade till illegala gärningar? För några decennier sedan var det kostnadskrävande att överlämna fordonet för bildemontering i Trollhättan. Då fanns väl inte heller något allmänt miljöfunderande. Så den egna ekonomin var nog prioritet ett och så bör det vara också nuförtiden. För bilproducenternas verkningsfulla regenerering har gett de uttjänta Nissan-Micra ett helt annat betydenhet, som kommer ägarnas portmonnä till del.

Många mindre bilföretag reparerar lätt de klimat-och trafikfarliga åkdonen i körbart tillstånd. Om en fordonsinnehavare lämnar sin kasserade personbil för tänkt bilskrotning i Trollhättan, utan att få skrotintyg från en legitimerad bilskrot, kan det innebära framtida problem. Åliggande för skrota bilen gratis med bildemontering vilar tungt på bilägaren. Och detta visas tydligt i naturbalken.

Skrotbilar i Trollhättan kan utnyttjas brottsligt

Förkastade kasserade bilar från Trollhättan kan utnyttjas olagligt

Före en skrotbil hamnat på en behörig bilskrot i Trollhättan med lämnad registreringsbevis, och skrotintyg tagits emot, riskerar den bli utnyttjad i kriminella avsikter. Ett klimat- och färdselskadlig fordon ger tiofalt till säljaren i ett annat land. Det är förbud att skeppa ut uttjänta fordon som saknar giltig inspektion. Det är kanske upphovet till den lönsamma businessen hos den organiserade brottsligheten. Transportstyrelsen och Regeringens insats begränsas till inregistrering av kvantiteten illegalt utförda kasserade bilar via kajplatser eller via bron till Danmark.

Allt enligt Tv 4 som pratat med kontrollanter från naturtjänstemän i Stockholms hamn. När en uttjänt Mitsubishi-Colt i Trollhättan säljes genom nätet eller dagstidningar, kan bilen också återgå i trafik utan fordonsinnehavarens kännedom. Och många mindre bilföretag reparerar lätt de klimat-och trafikfarliga åkdonen i körbart tillstånd. Om en fordonsinnehavare skrota bilen i Trollhättan för tänkt bilskrotning, utan att få mottagningsbevis från en legitimerad bilskrot, kan det innebära framtida problem. Åliggande för skrotning och bildemontering vilar tungt på bilägaren. Och detta visas tydligt i naturbalken.

Skrotbilar från Örebro återuppstår på vägarna

Skrotbilar från Örebro återuppstår på vägarna

Trafikövervakning från bilskrot av skrotbilarna från Västerås är obefintlig

Trafikövervakning från bilskrot av skrotbilarna från Västerås är obefintlig

För att avstyra fuffens vid avyttring borde säljaren vidta handlingar för att avlägsna sådana risker, när tiden är inne att avregistrera sitt fordon. Igenom biltillverkarnas framgångsrika recykling, och bilskrotarnas väl planlagda sanering i enlighet med bilskrotningsförordningen, kan bilägaren med Skoda-Kodiaq förvänta sig en stor kompensation vid inlämning. Då skrotbilarna hämtas utgår också skiftande ersättning. Men det är vid ett sådan tillfälle, som risken finns för att skrotbilarna kan komma på nämnda villovägar, med framtida bryderi som efterverkning.

Alla uttjänta fordon från Trollhättan borde bärgas till en godkänd skrot

Bärgar bilägaren själv in sitt fordon till en legitimerad bilskrot undanröjs riskerna för bedrägligt förfarande. Före förfaringssättet med recykling plockas eftersökta begagnade bildelar för återanvändning för försäljning. Via mottagningsbevis, som bekräftar skrotning och avfärdande hos Trafikstyrelsen, borga för en legitim åtgärd.

Parallellt inkasserar fordonsägaren högst kompensation för en kasserad personbil i Trollhättan. Men priset skiftar med många hundralappar. Så det kan vara lönsamt att ta reda på varianterna. Måste fordonet hämtas är osäkerheten högre att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det finns möjligheter att sätta hinder för de förbjudna verksamheterna. Tillse att bilskrot som hämtar utförs av en seriös bärgare som samarbetar med en auktoriserad bilåtervinnare, även att ett signerat kvitto med bilskrotsintyg lämnas, som bevis för kommande avregistrering på bilregistret.

Avsyna, innan hämtningen, att tillåtelse för bärgning av uttjänta Fiat-Dino är utförd av Transportstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sånt formulär disponibelt och läsbart på sin hemsida. Dessa enkla steg säkerställer för att bilvraket i Trollhättan omhändertas på ett legalt och klimattryggt vis.