Skrotbilar i Hjortmossen säljes för fragmentering

En uttjänt bil från Hjortmossen kan krängas med duglig betalning

Defekta bilar i Hjortmossen fixas som alternativ för bildemontering

En bilkyrkogård kan inte liknas med en samling skrotbilar i Oxie

En bilkyrkogård kan inte liknas med en samling skrotbilar i Oxie

Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Onsala

Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Onsala