En övergiven Nissan-Micra ger återbäring från bilskrot i Trollhättan

Regeringen hjälper bildemontering i Trollhättan som samlar in utrangerade Mitsubishi-Colt med ersättning och kan tillhandahålla betalning för bilskrotning och fragmentering av en trasig Nissan-Micra. Men pengar när man skrota bilar i Trollhättan fick man inte förr.

För att behålla sina surt förtjänta slantar har ett antal vrak hamnat på ställen de inte borde vara på. I och med att den statliga skrotningspremien för fordonsvrak upphörde ökade de för miljön så negativa dumpningarna. Då slog myndigheterna till och ställde högre krav på bilskrotning i Trollhättan och övriga branschen. Nya lagar till fordonstillverkare med krav att skrota bilar gratis och insamling inom 50 km distans från landets fordonsägare.

Behöriga bilskrotar skulle miljö inrättas till användning för miljöfarligt avfall och kontrolleras årsvis av ortens natursektor. Flertalet företag upphörde, men det var upptakten till en god ersättning för en äldre Nissan-Micra hos en bildemontering i Trollhättan.

Skrotning av äldre bilar höjer ersättning på Nissan-Micra för skrotfirmorna i Trollhättan

Skrotnings företag och biltillverkare gavs direktiv om en 95-procentig retur av en Nissan-Micra till en evig kretsgång i nyproduktion. Efter ett antal års ihållande arbete med övergivna bilar i Trollhättan har detta mål uppnåtts med god marginal. Därför har anspråk på att skrota bilen med betalning blivit betydligt vanligare. Men bildemontering i Trollhättan hade inte lyckats utan Naturvårdsverkets brutala inblandning hos skrotarna.

Kasserade bilar innan skrotning och avregistrering stämplades som naturriskabelt avfall, och klimatadministrationen bereddes i uppdrag att tillse att de de strama normerna utfördes exakt. Återvinning och miljöhantering kunde enbart ske om bilägare av en Nissan-Micra hade registreringsbeviset tillgängligt och övervakades så noga att illegal aktivitet skulle försvinna.

Det förmådde dessutom, att nära 50 % av landets skrothandlare var tvungna att avveckla verksamheten. Nuförtiden har omändringen för att skrota utländska bilar förverkligats till de nya riktlinjerna. En certifierad bildemontering följer naturvillkoren utan klander. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Volvo V70 och andra trotjänare är eftertraktade föremål.

Skrotföretagen i Trollhättan slåss om att få tag i gamla Nissan-Micra

Att allt fler slåss om en förlegad Nissan-Micra är ingen ny information för skrotarna i Trollhättan. Illegala utskeppningar har försiggått en god stund. Det redogörs i Höglandsnytt hur exporterar och skrotar avställda bilar i Afrika. Den organiserade kriminaliteten har hemsidor där man kan boka hämtning av skrotbilar i Trollhättan.

Bilskrot i Trollhättan bärgar nissan micra från skogen

Hantering med utskeppning av skrotbilar i trafik växer stadigvarande. Suget efter prisvärda begagnade fordon som Nissan-Micra är högre än vid någon tidpunkt. Några, bilskrotar med självplock har verkstäder som kunder för att sälja billiga bildelar och däck.

Detta är naturligtvis en motgång för de aktiva klimatkämparna, som slåss mot de höga avgasutsläppen. I den aktuella pandemins uppmaning, att köra bil istället för att resa spårvagn, ökar intresset för inköp av en prisvärd andrabil till familjen främsta option. Så en behörig bilskrot i Trollhättan ser med sorgsenhet hur en trasig miljö- och trafikfarlig Nissan-Micra kör på sidan om sin anläggning.