Tillstånd för hantering skrotbilar från Hörby oklart mellan Länsstyrelsen/Miljöförvaltning

Uttjänta fordon från Hörby kan komma på avvägar på många olika sätt. Det rimligaste och lagliga sättet är att skrota bilen på en godkänd skrot för korrekt skrotning med en rejäl ersättning. Bilar som är avställda, eller andra svårigheter för förflyttning, kan med fördel anlitas av en bärgare med behörighet att handha miljöriskabelt avfall från Transportstyrelsen. Men många gamla miljö- och vägfarliga vrak försvinner eller återförs i trafik med fortsatta miljöproblem. Sönderrostade fordonsvrak i det gröna vittnar om tiden då dumpning var det bästa sättet att skrota bilen utan kostnad. Av någon anledning finner man även fortsättningsvis övergivna trasiga personbilar på alla möjliga och omöjliga ställen. Men flertalet uttjänta fordon på olagliga bilskrotar hanteras av den organiserade brottsligheten.

Förkastade uttjänta fordon från Hörby kan brukas laglöst

Före en skrotbil i Hörby nått en godkänd skrot med överlämnad reg. bevis del 2, och mottagningsbevis tagits emot, finns risk att den blir använd i illegala ändamål. Ett miljö- och trafikfarlig bil ger 10 gånger mer till säljaren i Afrika. Det föreligger förbud att föra ut skrotbilar som saknar giltig undersökning. Det är kanske motivet till den lönsamma businessen hos den organiserade brottsligheten. Trafikverket och Regeringens prestation avgränsas till registrering av antalet otillåtna utförda uttjänta fordon via hamnar eller Öresundsbron. Allt enligt Svt som pratat med kontrollanter från ett klimatkansliet i Uddevalla hamn. När en skrotbil i Hörby annonseras ut genom webben eller kvällstidningar, kan bilen också återföras i trafik utan bilägarens kännedom. Och flertalet mindre verkstäder lagar lätt de miljö-och trafikvådliga personbilarna i körbart tillstånd. Om en fordonsinnehavare lämnar sin demolerade personbil för antagen skrotning, utan att få mottagningskvitto från en behörig bilskrot, kan det innebära framtida dilemman. Ansvaret för återvinning och bildemontering vilar tungt på ägaren. Och detta framgår tydligt i klimatbalken. För att slippa lagbrott vid avyttring måste säljaren vidtaga åtgärder för att avlägsna sådana vågspel, när det är dags att skrota sitt fordon. Genom bilfabrikanternas framgångsrika recykling, och bilskrotarnas effektiva sanering enligt bilskrotslagen, kan fordonsägaren förvänta sig en rejäl betalning vid inlämning. Då bilskrots fordon hämtas utgår också skiftande ersättning. Men det är vid ett dylik situation, som risken föreligger för att skrotbilarna kan komma på berörda villovägar, med kommande bekymmer som konsekvens.

Samtliga kasserade bilar från Hörby skall transporteras till en auktoriserad bildemontering

Transporterar bilägaren själv in sitt fordonsvrak till en auktoriserad bildemontering elimineras riskerna för lurendrejeri. Innan arbetsgången med återvinning plockas attraktiva bildelar för recirkulation hos en bilverkstad. Via mottagningsbevis, som intygar fragmentering och avregistrering hos Transportstyrelsen, ansvara för en laglig behandling. Parallellt erhåller bilägaren maximal kompensation för en skrotbil i Hörby. Men summan kan skilja med flera tusen kronor. Så det kan vara givande att ta reda på valmöjligheterna. Måste bilen hämtas är risken desto större att den hamnar i orätta händer. Men det finns möjligheter att sätta hinder för de förbjudna verksamheterna. Kontrollera att transport utförs av ett företag som har tillstånd för transport av farligt avfall och som har avtal med en auktoriserad skrot, samt att ett underskrivet kvitto med skrotintyg överlämnas, som intyg för nästkommande avregistrering hos Transportstyrelsen. Kontrollera, före hämtningen, att tillstånd för transport av uttjänta fordon är utförd av Naturvårdsverket. En seriös bilbärgare har ett sånt blankett enkelt åtkomligt och läsbart på sin sajt. Dessa lätta steg säkerställer för att en skrotbil i Hörby vårdas på ett lagenligt och klimatsäkert sätt.