Lagar utan tillsyn för skrotbilar på Hönö

Dumpade personbilar från Hönö bevisar vrakens villovägar från auktoriserade bilskrotar. Och i större grad bevisas detta via de tusentals uppställningsställen av bilar med körförbud, som kan ses runt om i sverige. Det förekommer nog bara några få fordonskyrkogårdar, som har lov för bibehållandet av skrotbilar på oskyddade landsområden. De i Båtnäs och Ryd har blivit turistattraktioner och kassako till kommunernas ekonomi. Men kvarvarande uppställningsplatser, med miljöfarliga och halvt sönderrostiga vrak, är en vämjelse att behöva betrakta. Det finns väl inga andra, än ansvariga på Miljöverket, som går med på dessa platser, som även tycks accepteras på vattenskyddade områden. Dessa skrotbilar på avvägar kommer inte att hamna på bilskroten, om inte bilägarna tar sitt ansvar i enlighet med miljöförordningen.

Förkastade kasserade bilar från Hönö kan brukas kriminellt

Före en skrotbil på Hönö hamnat på en godkänd skrot med lämnad registreringsbevis, och mottagningsbevis tagits emot, finns risk att bilen blir utnyttjad i illegala ändamål. Ett natur- och färdselfarlig personbil ger tiofalt till försäljaren i Afrika. Det existerar förbud att exportera skrotbilar som saknar acceptabel inspektion. Det är kanske skälet till den vinstgivande affären hos den organiserade brottsliga verksamheten. Transportstyrelsen och polisens insats begränsas till registrering av mängden otillåtna utförda skrotbilar via kajplatser eller Öresundsbron. Allt enligt Sydsvenskan som pratat med kontrollanter från ett klimatkansliet i Malmös hamn. När en uttjänt bil på Hönö säljes genom Google eller kvällstidningar, kan fordonet även återgå i trafik utan bilinnehavarens kännedom. Och flera mindre bilverkstäder lagar lätt de klimat-och trafikvådliga bilarna i körbart skick. Om en ägare bärgar sin defekta personbil för ämnad bilskrotning, utan att få mottagningsbevis från en behörig bildemontering, kan det orsaka framtida bekymmer. Ansvaret för återvinning och avregistrering vilar tungt på fordonsinnehavaren. Och detta framgår tydligt i Miljöbalken. För att undvika ohederligt förfarande vid handel borde säljaren utföra handlingar för att eliminera sådana vågspel, när tiden är inne att skrota bilen. Genom bilproducenterna framgångsrika recykling, samt skrotarnas väl planlagda modernisering i enlighet med bilskrotsförordningen, kan bilinnehavaren förvänta sig en rejäl betalning vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår även skiftande kompensation. Men det är vid ett dylik tillfälle, som risken föreligger för att de uttjänta fordonen kan komma på nämnda villovägar, med framtida bekymmer som följd.

Samtliga skrotbilar från Hönö skall lämnas till en godkänd bilskrot

Transporterar bilinnehavaren personligen in sin uttjänta bil till en legitimerad bildemontering minskar riskerna för lurendrejeri. Före arbetsgången med fragmentering skruvas omtyckta delar för recirkulation för försälning. Igenom skrotintyg, som bekräftar fragmentering och avfärdande på Transportstyrelsen, borga för en legal åtgärd. Parallellt inkasserar fordonsägaren högst ersättning för en skrotbil på Hönö. Men priset varierar med många hundralappar. Så det kan vara lukrativt att studera varianterna. Måste fordonet bärgas är osäkerheten högre att den hamnar i orätta händer. Men det existerar potential att sätta stopp för de olagliga rörelsen. Kontrollera att bärgning sker av en seriös bärgare som samarbetar med en godkänd bilskrot, även att ett signerat mottagningsbevis med skrotintyg överlämnas, som evidens för annalkande avregistrering på bilregistret. Avsyna, innan transporten, att tillåtelse för transport av kasserade bilar är utförd av Länsstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sånt formulär disponibelt och läsbart på sin nätsida. De här enkla aktioner garanterar för att bilvraket på Hönö vårdas på ett lagligt och naturskyddat vis.