Skrotbilar från Sveg försvinner till begagnad-marknaden

Genom att studera Trafikstyrelsens rapporter går det att läsa, att många avställda fordon tycks ha gått upp i rök. Ordinärt är avställda personbilar uppställda med nyttjandeförbud och stämplas miljömässigt som kasserade bilar. Regeringens lagförslag 2017/18:246 intygar att flertalet är på drift via citat:”Antalet fordon som transporteras in till företag har minskat markant.” otaliga av dessa bedrövliga skrotbilar från Sveg har återinförts på våra vägar någonstans. Att de, genom sina stora co2utsläppen, samtidigt är anledningen till den oroväckande miljöändringen är ingen hemlighet. Vet de före detta ägarna till sakläget? Eller har de blivit utnyttjade till illegala affärer? För några decennier sedan var det kostsamt att överlämna fordonet för skrot. Då figurerade inte heller något offentlig klimatfunderande. Så ens pengar var nog det första man tänkte på och så borde den vara också idag. För bilproducenternas verkningsfulla återvinning har gett de uttjänta bilarna ett helt annat betydenhet, som kommer ägarnas portmonnä till del.

Förkastade uttjänta fordon från Sveg kan utnyttjas olagligt

Innan en uttjänt bil i Sveg nått en auktoriserad bilskrot med överlämnad reg. bevis del 2, och skrotningsintyg tagits emot, riskerar fordonet bli utnyttjad i kriminella avsikter. Ett natur- och färdselskadlig fordon ger tiofalt till försäljaren i ett annat land. Det är förbud att skeppa ut uttjänta fordon som saknar giltig kontroll. Det är kanske motivet till den lönsamma affären hos den samordnande brottsligheten. Transportstyrelsen och Riksdagen prestation avgränsas till inregistrering av kvantiteten förbjudna utförda uttjänta fordon via hamnar eller Öresundsbron. Allt enligt Sydsvenskan som pratat med kontrollanter från naturtjänstemän i Uddevalla hamn. När en kasserad personbil i Sveg annonseras ut genom webben eller pressen, kan fordonet också återföras i trafik utan bilägarens kännedom. Och många mindre bilverkstäder reparerar enkelt de natur-och trafikskadliga fordonen i körbart tillstånd. Om en fordonsägare lämnar sin demolerade personbil för ämnad skrotning, utan att få mottagningskvitto från en auktoriserad skrot, kan det medföra kommande trubbel. Åliggande för skrotning och bildemontering vilar tungt på fordonsägaren. Och detta visas tydligt i klimatförordningen. För att undvika ohederligt förfarande vid försäljning borde säljaren utföra åtgärder för att eliminera sådana risker, när det är dags att skrota bilen. Igenom biltillverkarnas framgångsrika återvinning, och bilskrotarnas väl planlagda modernisering enligt bilskrotningslagen, kan fordonsägaren förvänta sig en okey betalning vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår även skiftande betalning. Men det är vid ett dylik möjlighet, som risken förekommer för att de uttjänta fordonen kan komma på nämnda villovägar, med framtida strul som efterverkning.

Alla skrotbilar från Sveg måste bärgas till en legitimerad bildemontering

Avlämnas bilinnehavaren själv in sin skrotbil till en legitimerad skrot undanröjs osäkerheten för bedrägerier. Före förfaringssättet med återvinning demonteras tilltalande bilkomponenter för recirkulation och renoveras för att senare säljas vidare. Via mottagningskvittot, som intygar återvinning och avfärdande hos Transportstyrelsen, ansvara för en legitim åtgärd. Parallellt får ägaren högst ersättning för en uttjänt bil i Sveg. Men summan varierar med många hundralappar. Så det kan vara lönsamt att utforska varianterna. Skall fordonet hämtas är risken högre att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det finns möjligheter att sätta stopp för de illegala verksamheterna. Tillse att hämtning genomförs av en seriös bärgare som samarbetar med en behörig bilåtervinnare, också att ett underskrivet mottagningsbevis med bilskrotsintyg lämnas, som bevis för kommande avregistrering på bilregistret. Granska, innan hämtningen, att tillåtelse för bärgning av kasserade bilar är utförd av Transportstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sådant blankett lätt tillgängligt och öppningsbart på sin hemsida. Dessa enkla aktioner säkrar för att en uttjänt bil i Sveg hanteras på ett lagenligt och klimatsäkert sätt.