MRF inför kvalitetskontroll hos bilverkstäder i Stenkullen

Har det allmänna myglet inom bilverkstäderna avtagit? Sannolikt både ja och nej. Enligt en förrädisk manipulering av brister på skilda bilar överlämnades dessa in för kalibrering och lagning. Frånsett de styrkta tillskrivna felaktigheterna var övrig klass utan kritik. Flera referat om överlagda och påvisade felaktigheter motiverade Kalla fakta till närmare studie hos olika aktörer som håller på med bilreparationer. Tillsammans med Bilmännens Riksförbund gillrades fällan. Slutsatsen blev nedslående. Det framgick vara mer vanligt än vad man tror, att bilföretagen organiserat pungslog bilägare att pröjsa för inte verkställda renoveringar. Av 8 testade bilföretag var det enbart en, som klarade granskningen. Eftersom det tillika drabbade respekterade och etablerade verkstäder trädde Konsumenternas in och agerade. Men många påhittade bilverkstäder utan bokföring, ligger långt under alla Transporstyrelsens radar, och märks bara genom den snedvridna konkurrensen.

Verkstäder i Stenkullen tillhandahåller olika beskaffenhet

Konsumentverket och ARN har beivrat aktörer som håller på med bilreparationer vid många gånger för att bringa ordning i fordons branschens bedrägerier. Det har utmynnat i tre organ, som styr sina verkstadsmedlemmar genom fackkontraktet ”Bilföretagens reparationsförutsättning.” MRF, Sveriges Bilverkstäders sammanslutning (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad lyckades likväl inte att frambringa ökad tilltro. Det föranledde Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverkstäders förbund (SFVF) att anlägga ett nytt sorteringsklassificering till bolagen. Nivån bygger på bestämda kvalitetsinspektioner, som kommer att inträffa både internt och utomstående av duktiga inspektörer. Alla ackrediterade bilverkstäder i Stenkullen får tillstånd att stämpla ”Behörig Bilverkstad” till sitt varumärke.

Mindre företag som sysslar med bilrestaurering i Stenkullen skapar uppståndelse

Via Konsumenternas ingripande är det inte svårt att urskilja två skilda aktörer som håller på med bilreparationer i Stenkullen. I kretsen av de behöriga finns behöriga verkstäder med mycket dyra lagningar. Möjligtvis beroende på att endast originalkomponenter brukas. Konkurrerande allbilsverkstäder som MECA Bilservice och Mr auto har tillgång till avsevärt billigare reservdelar och är således mer eftertraktad. Men det är de regellösa ”företagen” som dra till sig mest entusiasm. Priserna de har är makalösa. Begagnade komponenter nerskruvna från en bilskrot där man skruvar ner önskad del själv ger möjligen ingen garanti. Men det är plånboken som styr de flesta besluten. Igenom Naturvårdsverkets tuffa klimatanspråk i bildemonteringsstadgan förmåddes otaliga skrotnings företag att sluta eller lägga om mål till bilrenoveringar som alternativ för skrotning av bilar. Och det finns alltjämt bildemonteringar med lagstridiga insamlingsställen för fordonsägare, som måste skrota bilen. Flera skrotbilar förs åter i trafik igenom manipulation med registreringsbeviset, samtidigt som andra förs ur landet olovligt med mycket bra intäkt. Annonser i Vi-Bilägare, som ”uttjänt Renault hämtas kostnadsfritt”, eller ”hög betalning för trasiga fordon”, visar att bilverkstäder har ökat sitt intresse för skrotbilar. I enlighet med klimatlagen garanterar ägaren för sin uttjänta bil tills fordonet blir skrotad med skrotningsintyg och borttagen på Trafikverket. För enstaka erhållna kronor kan han/hon lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostsamma påföljder om inte godkända aktörer som håller på med bilreparationer eller bilskrotar i Stenkullen utnyttjas.