Bilverkstäder i Tollered lider av Uppdrag Gransknings oseriösa utredning

Bilverkstäder i Tollered har kommit in i en ond cirkel. Det är många omständigheter som är orsaken. Den här affärsgruppen konkurrerar, just som andra, med fiktiva bilföretag på olika krav. Transportstyrelsen verkar endast kunna handla på oegentligheter utförda av registrerade firmor. Fastän att många opålitliga ”firmor” frodas till storheter i internet-annonser är de ändå osynliga på grund av utebliven redovisning. Men det finns förklaringar. De auktoriserade bilverkstäderna lever kvar i den tiden, då de hade koncession till ett varumärke, och kunde begära hutlösa priser. Konsekvensen blir bara att de driver fordonsägare till de oseriösa aktörerna. Det har alltid varit en självbevarelsedrift att spara sina pengar. Och det skamfilade ryktet, som uppstått blir tufft att återfå.

Aktörer som håller på med bilrenoveringar i Tollered presterar skilda standard

Konsumenternas och ARN har ingripit företag som jobbar med bilar vid många tillfällen för att få struktur i fordons branschens bedrägerier. Det har utmynnat i tre arrangemang, som styr sina verkstadsmedlemmar via branschavtalet ”Bilverkstadens renoveringsvillkor.” Motorbranschens Riksförbund, Landets Personbilverkstäders sammanslutning (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad lyckades emellertid inte att frambringa ökad anseende. Det medförde MRF och Sveriges Fordonsverkstäders samfund (SFVF) att utarbeta ett nytt sortimentssystem till sina medlemmar. Nivån bygger på regelbundna egenskapsövervakningar, som kommer att ske både internt och externt av duktiga tillsynsmän. Alla certifierade aktörer som håller på med bilreparationer i Tollered får tillåtelse att märka ”Legitimerad Verkstad” till sitt företagsnamn.

Små företag som håller på med bilreparationer i Tollered väcker intresse

Genom Hallå Konsument ingripande är det okomplicerat att separera två skilda aktörer som håller på med bilreparationer i Tollered. Bland de auktoriserade finns behöriga verkstäder med avsevärt dyra lagningar. Möjligtvis beroende på att enbart originaldelar används. Rivaler lik allbilsverkstäder som MECA Bilservice och Mekonomen har access till betydligt mer prisvärda bildelar och är för den skull mer eftertraktad. Men det är de osystematiska ”företagen” som dra till sig mest uppståndelse. Deras priser är fenomenala. Beg. komponenter tagna från en bilskrot med självplock ger troligen ingen försäkran. Men det är plånboken som styr de flesta besluten. Genom Transportstyrelsens hårda klimatkrav i bilskrotningsstadgan drevs otaliga bilmonteringar att avveckla eller byta mål till personbilsrenoveringar istället för återvinning. Och det förekommer alltjämt skrotföretag med lagstridiga uppsamlingsområden för bilägare, som ska återvinna sin bil. Många skrotbilar förs åter i trafik via manipulation med registreringsbeviset, samtidigt som andra exporteras illegitimt med god skattefri förtjänst. Annonser på hemsidor, som ”trasig Renault bärgas gratis”, eller ”bra med pengar för söndriga fordon”, pekar på att företag som jobbar med bilar har ökat sitt entusiasm för fordon som är skrot. I enlighet med naturlagbalken ansvarar ägaren för sin kasserade personbil tills fordonet blir fragmenterad med skrotningsintyg och avfärdad på Trafikstyrelsen. För enstaka erhållna kronor kan han/hon lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostbara effekter om inte behöriga aktörer som håller på med bilreparationer eller skrotar i Tollered används.