Ackrediterad bildemontering i Fjärås återvinner dumpade Skoda-Felicia

Bil demontering av en Skoda-Felicia på en Länsstyrelsen godkänd bilskrot i Fjärås ger fordonsinnehavaren en hygglig betalning vid skrotning av ett uttjänt fordon. Det är inte länge sedan bilägaren var tvungen att betala för att skrota sin bil i Fjärås. Trots erhållen allmän skrotpremie medförde det en viss summa på en bilskrot. Och för att hushålla med sina slantar löste fordonsägaren en gratis dumpningsplats. När skrotpremien upplöstes växte de miljöförsämrande dumpningarna till allas irritation. Många kommuners naturansvariga fick förbannade invånare att ropa, då inga ingripanden genomfördes. Så det blev tid för Regeringen att ta i med hårda nypor. Strama lagar till bilfabrikanter och skrothandlare i Fjärås formulerades. Producenterna beviljades överta ansvaret för bil demonteringen och hämtning av alla bilar som tjänat ut. Skrotningen skulle vara helt kostnadsfri för kompletta skrotbilar. De skulle därjämte att planera för en styrd skrotning. Det goda Effekten ger idag bilinnehavaren till Skoda-Felicia en hygglig kompensation.

Skrotning av äldre bilar höjer ersättning på Skoda-Felicia hos skrothandlaren i Fjärås

Biltillverkare gavs föreskrifter om en nästan fullkomlig återföring av en Skoda-Felicia till en evig kretsgång i nyproduktion. Efter många års energiskt arbete har denna intention uppnåtts med bra marginal. Därför har fordran på kompensation omvandlats till en acceptabel ersättning för uttjänta bilar hos en legal bilskrotning i Fjärås. Men skrotningsutvecklingen hade inte lyckats utan Länsstyrelsens skoningslösa påtryckningar hos skrothandlarna. Skrotbilar kategoriserades som naturfarligt avfall, och klimatförvaltningen bereddes i arbete att tillse att de de tuffa bestämmelserna verkställdes ackurat. Anläggning och miljöhantering av en Skoda-Felicia hos en legal bildemontering i Fjärås miljöjusterades och inspekterades så noga att olaglig verksamhet skulle upplösas. Det förmådde dessutom, att nära hälften av Sveriges skrotar var tvungna att avveckla verksamheten. Idag har omändringen av skrotning genomförts till de nya riktlinjerna. En av Länsstyrelsen godkänd skrotfirma följer klimatvillkoren med avregistrering utan klagomål. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Skoda-Felicia och andra trotjänare är önskade objekt.

Skrotar i Fjärås tävlar om att köpa gamla Skoda-Felicia

Att många gamla Audi-Q3 är på villovägar från laglig bilskrot i Fjärås har tuff rivalitet om en murken Skoda-Felicia är ingen ny upplysning. Förbjudna utskeppningar har pågått under lång tid. Det skildras i Alingsås Tidning hur naturinspektörer och länsman bara kan se på, hur värden med fordonsvrak för hundratusentals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade kriminaliteten har lokaliserat en ny och säker verksamhet vid sidan av narkotikan. Och handeln med utskeppning av uttjänta och övergivna bilar i trafik stiger oavbrutet. Efterfrågan efter prisvärda beg. bilar som Skoda-Felicia är mer än nånsin. Några, mer eller mindre samordnade, bilverkstäder inhandlar och lagar tillräckligt noggrant med begagnade bildelar. Detta är självklart ett bakslag för de aktiva klimathjältarna, som krigar mot de höga koldioxidutsläppen. I den aktuella pandemins vädjan, att färdas med personbil i stället för att använda spårvagn, växer intresset för inköp av en prisvärd andrabil till hushållet högsta option. Så en auktoriserad bilskrot i Fjärås med självplock ser med dysterhet hur en trasig natur- och inte säker Skoda-Felicia åker via sin bilskrot.