Många gamla Citroen-Berlingo är på villovägar från laglig bilskrot i Kungälv

En etablerad skrot har en stor del i återvinningen av en defekt Citroen-Berlingo. Men det är inte så många år sedan enbart en kasserad Volkswagen-Pointer som gav pengar från bilskrot i Kungälv. I och med inkomsterna från sådana försäljningar inte kom upp till den fulla kostnaden behövde fordonsinnehavaren betala ett viss belopp för bilskrotning i Kungälv och sanering. Så i stället för att överlämna in den defekta och klimatskadliga fordonet hamnade det som klimatfördärvande odjur i omgivningen.

Problemen med övergivna bilar förpestade marker och vatten sjunk inte via Regeringens indrag av skrotpengen, som betalades ut vid legal återvinning. För att hitta en lösning tilltagande krångel avfattades strama stadgor av förutnämnda myndigheter. bilproducenter tvingades till transporterna och kostnadsfri återvinning. Ett lyckat resultat gav en bilskrot i Kungälv möjlighet att ersätta en förlegad Citroen-Berlingo avsevärt mer än det förlorade skrotpengen.

Materialåtervinning inbringar mer pengar på Citroen-Berlingo för skrotföretagen i Kungälv

Bilproducenterna gavs anvisningar om att skrota bilen i Kungälv med en 95-procentig återföring av en Citroen-Berlingo till en evig kretsgång i nyproduktion. Efter flertalet års energiskt arbete har detta mål uppnåtts med god marginal. Därför har begäran på kompensation bytts till en tillfredsställande ersättning för en skrotbil hos en auktoriserad skrotfirma i Kungälv. Men skrotningsprocessen hade inte lyckats utan Transportstyrelsens hänsynslösa inblandning på bildemontering i Kungälv.

Många gamla Citroen-Berlingo är på villovägar från laglig bilskrot i Kungälv

Uttjänta fordon stämplades som klimatkänsligt avfall, och Miljöadministrationen bereddes i arbete att se till att de de strama föreskrifterna verkställdes ackurat. Skrotning och avregistrering av bilen och en Citroen-Berlingo hos en lämplig skrot i Kungälv miljöreglerades och kontrollerades så noga att illegal verksamhet skulle upplösas.

Det förorsakade dessutom, att nära hälften av Sveriges skrothandlare måste lägga ned sin verksamhet. Nuförtiden har omläggningen av bilskrotning med mottagningsbevis realiserats till de nya normerna. En legal bilskrot följer naturanspråken utan klagomål. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta Citroen-Berlingo och andra trotjänare är eftersträvade föremål.

Skrotföretagen i Kungälv tävlar om att köpa äldre Citroen-Berlingo

Att skrot i Kungälv har grym konkurrens om fordonsvraken är ingen ny upplysning. Illegala exporter har fortgått under lång tid. Det redogörs i Gästrikslands Tidning hur klimatinspektörer och polismakten bara kan se på, hur värden för 1000-tals kr bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade kriminaliteten med bilskrot som betalar för skrotbilar har lokaliserat en ny och riskfri försörjning vid sidan av narkotikan. Och handeln med export av uttjänta bilar i trafik växer hela tiden.

Efterfrågan efter billiga begagnade bilar som Citroen-Berlingo är högre än överhuvudtaget. Fler, mer eller mindre organiserade, verkstäder inhandlar och lagar tillräckligt strikt med billiga bilkomponenter. Detta är naturligtvis en motgång för de aktiva naturkämparna, som krigar mot de stigande avgasföroreningarna. I den rådande pandemins uppmaning, att boka upphämtning av uttjänta bilar hos en seriös aktör eller att åka personbil istället för att använda buss, växer intresset för köp av en prisvärd andrabil till familjen största prioritet. Så en lämplig bilskrotning i Kungälv ser med dysterhet hur en trasig klimat- och inte säker Citroen-Berlingo åker bredvid sin anläggning.

Kontroll obefintlig vid handel på bilskrot av skrotbilar från Södertälje

Kontroll obefintlig vid handel på bilskrot av skrotbilar från Södertälje

Det är offentligt känt och debatterat, att vårt klimat försämras på ett uppskakande sätt. En stor del beror på det höga co2-utsläppet från gamla, mer eller mindre kasserade,bilar i Södertälje. Mycket har författas om övergivna skrotbilars negativa inverkan i naturen. Men få av dessa kommentarer har omnämnt den enorma klimatförvärrande, som dessa kasserade bilar orsakar i trafik.

Olaglig export av skrotbilar i Töreboda är förödande för bilskrot

Olaglig export av skrotbilar i Töreboda är förödande för bilskrot

Uttjänta fordon utan granskning i Töreboda bedöms, av många, till dumpade bilar i naturen. Det har skrivits ofta om det miljöfarliga förfaringssättet. Och det är självfallet en besvärande syn att se dessa vanställda och rostiga fordons skrot gömda bland träd och buskar.