Olaglig export av skrotbilar i Töreboda är förödande för bilskrot

Uttjänta fordon utan granskning i Töreboda bedöms, av många, till dumpade bilar i naturen. Det har skrivits ofta om det miljöfarliga förfaringssättet. Och det är självfallet en besvärande syn att se dessa vanställda och rostiga fordons skrot gömda bland träd och buskar.

Men dessa gamla fordonsvrak utgör enbart en liten del av lagbrotten med uttjänta bilar, som naturligtvis skall lämnas till en auktoriserad skrot för skrotning och retur till ett ständigt kretslopp inom tillverkningsindustrin. En sådan förfaringssätt ger chans till en inte oväsentlig ersättning till bilägaren, som ska skrota sitt fordon. Bildemonteringarna konkurrerar med ständigt växande ersättningar. Och också då uttjänta fordon måste fraktas med bärgare kan ägaren få betalt. Otaliga gånger räcker tyvärr inte detta för att bilvraken ska försvinna för förgott.

Utrangerade uttjänta fordon från Töreboda kan brukas kriminellt

Innan en skrotbil i Töreboda nått en certifierad bildemontering med överlämnad reg. bevis del 2, och mottagningsbevis mottagits, finns risk att fordonet blir använd i kriminella ändamål. Ett klimat- och trafikskadlig personbil ger tiofalt till försäljaren i Afrika. Det existerar förbud att föra ut kasserade bilar som saknar acceptabel kontroll.

Det är kanske orsaken till den vinstgivande businessen hos den samordnande brottsligheten. Myndigheterna och Riksdagen insats begränsas till registrering av mängden illegalt utförda uttjänta fordon via kajplatser eller via bron till Danmark. Allt enligt Svt som intervjuat tillsynsmän från ett klimattjänstemän i Uddevalla hamn. När en kasserad personbil i Töreboda säljes genom webben eller pressen, kan bilen också återföras i trafik utan ägarens vetskap. Och flera mindre bilföretag reparerar enkelt de natur-och trafikvådliga bilarna i körbart skick.

Om en bilinnehavare överlämnar sin defekta bil för ämnad bildemontering, utan att få skrotintyg från en certifierad skrot, kan det leda till kommande besvär. Åliggande för återvinning och avregistrering vilar tungt på ägaren. Och detta visas tydligt i Miljöbalken. För att avstyra fuffens vid avyttring bör säljaren vidtaga åtgärder för att ta bort sådana vågspel, när tiden är inne att skrota bilen. Genom biltillverkarnas framgångsrika återvinning, samt skrotarnas väl planlagda sanering i enlighet med bilskrotningslagen, kan bilägaren vänta sig en bra ersättning vid inlämning.

Då bilskrots fordon hämtas utgår också skiftande kompensation. Men det är vid ett sån tillfälle, som risken förekommer för att de uttjänta bilarna kan komma på nämnda villovägar, med framtida besvär som efterverkning.

Alla skrotbilar från Töreboda måste överlämnas till en legitimerad bildemontering

Transporterar bilägaren själv in sin gamla klenod till en behörig bilskrot minskar osäkerheten för bedrägligt förfarande. Före förfarandet med återvinning demonteras efterfrågade delar för återanvändning för försäljning. Via mottagningskvittot, som bekräftar återvinning och avregistrering hos Trafikstyrelsen, garanteras en legal handling. Parallellt erhåller fordonsinnehavaren högst betalning för en skrotbil i Töreboda.

Olaglig export av skrotbilar i Töreboda är förödande för bilskrot

Men summan skiftar med många hundralappar. Så det kan vara givande att studera valmöjligheterna. Behöver bilvraket hämtas är faran högre att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det existerar möjligheter att sätta hinder för de förbjudna rörelsen. Kontrollera att hämtning utförs av ett företag som har tillstånd för transport av farligt avfall och som har avtal med en behörig bildemontering, även att ett påskrivet mottagningskvitto med bilskrotsintyg avlämnas, som evidens för annalkande avfärdande på Transportstyrelsen. Kontrollera, innan transporten, att behörighet för bärgning av kasserade bilar är utförd av Länsstyrelsen. Ett reko företag har ett sådant formulär disponibelt och läsbart på sin webbsida. Dessa lätta åtgärder säkerställer för att en uttjänt bil i Töreboda hanteras på ett legalt och miljötryggt sätt.

Skrotbilar från Luleå på väg till svarta marknaden och inte till bilskrot

Skrotbilar från Luleå på väg till svarta marknaden och inte till bilskrot

Igenom att undersöka Länsstyrelsens rapporter går det att läsa, att en uppsjö avställda fordon tycks ha gått upp i rök. Vanligtvis är avställda personbilar behäftade med körförbud och stämplas miljömässigt som kasserade bilar. Regeringens lagförslag 2017/18:246 intygar att många är på drift via hänvisning:”Antalet fordon som transporteras in till bilskrotar har sjunkit markant.” flera av dessa bedrövliga fordonsvrak från Luleå har återinförts på våra vägar någonstans.

Naturvårdsverkets normer ger ersättning för Volkswagen-Golf hos bilskrot i Kungälv

Naturvårdsverkets normer ger ersättning för Volkswagen-Golf hos bilskrot i Kungälv

Det är inte alla förunnat att få 2 000 kr i kompensation för bilskrotning av en Volkswagen-Golf hos en auktoriserad bilskrotning i Kungälv. För det är ju inte så lång tid sedan man var tvungen att betala för att bli av med vraket på ett rättmätigt sätt. Visserligen gottgjorde staten en del till bilskroten, men det täckte inte till hela avgiften. Igenom att dumpa åbäket i omgivningen kunde en krogsväng betalas.