Nära total återvinning av en kasserad Mazda-818 genom bilskrot i Kållered

En Länsstyrelsen godkänd bilskrotning i Kållered kan idag erhålla fler intäkter på en obrukbar Mazda-818. Det är inte så länge sedan den enda intäkten kom från försäljning av beg. delar. På grund av att dessa avyttringar inte motsvarade återvinningskostnaden måste en bilägare betala för avregistreringen av skrotbilen. En viss obligatorisk ersättning gavs via skrotningspremie. Men när den försvann eskalerades de ofta uppmärksammade och för miljön ohälsosamma dumpningarna i naturen.

Länsstyrelsen kontaktade bilproducenterna och införde strängare regler. Med hårda nypor tog verket sig an de skriande behoven av ändrade förhållanden. Bilfabrikanterna blev ålagda att bekosta för arbete vid skrotning och avregistrering. Uppsamling av gamla uttjänta Mercedes 230 föll också på deras ansvar.

Bilskrot kan enkelt manipulera skrotbilar från Lilla Edet

Bilskrot kan enkelt manipulera skrotbilar från Lilla Edet

Dumpade bilar från Lilla Edet bevisar fordonsvrakens avvägar från certifierade skrotar. Och i större vidd uppvisas detta via de tusentals uppställningsplatser av bilar med körförbud, som kan betraktas runt om i Sverige.

Skrotbilar klassades som naturfarligt avfall, så skrotfirmor utan medgivande från Länsstyrelsen stod utan rörelse. Det resulterade i massor av nerlagda bildemonteringar. Men via en framgångsrik prestation kan man skrota bilen i Kållered och tillhandahålla betalning för en defekt Mazda-818.

Skrotning av äldre bilar inbringar mer pengar på Mazda-818 hos skrotföretagen i Kållered

Biltillverkare gavs anvisningar om en nästan fullkomlig återföring av en Mazda-818 till en evig kretslopp i nytillverkning. Efter många års intensivt arbete har detta mål uppnåtts med tilltagen marginal. Miljöriktig bilskrot i Kållered tjänar samhället på. Därför har begäran på kompensation ersatts av en tillfredsställande ersättning för ett fordonsvrak hos en certifierad bilskrotning i Kållered. Men skrotningsförloppet hade inte lyckats utan Länsstyrelsens hänsynslösa påtryckningar på bilskrotarna.

Nära total återvinning av en kasserad Mazda-818 genom bilskrot i Kållered

Uttjänta fordon stämplades som naturprekärt avfall, och Miljöadministrationen gavs i arbete att tillse att de de tuffa bestämmelserna utfördes precist. Skrotning och avregistrering av en Nissan Micra hos en etablerad bildemontering i Kållered naturreglerades och kontrollerades så noga att lagstridig aktivitet skulle droppa av.

Det förorsakade även, att nära hälften av landets bildemonteringar var tvungna att avveckla verksamheten.

Nuförtiden har omändringen av bilskrotning genomförts till de nya normerna. En legal bilskrot följer naturanspråken utan tillrättavisning. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta Mazda-818 och andra trotjänare är eftersträvade objekt.

Skrotar i Kållered gör vad som helst för att skaffa gamla Mazda-818

Att skrotarna har kärv konkurrens om en gammal Mazda-818 är ingen nyhet. Illegala utskeppningar har pågått under lång tid. Det presenteras i Östersunds Posten hur miljöinspektörer och polismyndigheten bara kan se på, hur reservdelar för hundratusentals kronor rullar förbi varje dag. Den organiserade kriminaliteten har hittat en ny och riskfri inkomstkälla vid sidan av narkotikan.

Och hantering med export av uttjänta bilar i trafik ökar ständig. Suget efter billiga beg. fordon som Citroen Xsara är högre än någonsin. Många, mer eller mindre samordnade, bilmekaniker inhandlar och dona tillräckligt strikt med begagnade bilkomponenter. Detta är givetvis en missräkning för de aktiva naturkämparna, som tampas mot de höga koldioxidutsläppen.

I nuvarande virus uppmaning, att åka personbil som alternativ för att använda spårvagn, växer engagemanget för köp av en billig andrabil till hushållet största prioritet. Så en behörig bilskrot i Kållered ser med sorgsenhet hur en uttjänt natur- och inte säker Mazda-818 kör förbi sin bildemontering.