Ackrediterad bilskrot i Göteborg betalar för uttjänta SAAB-99

Idag förefinns många alternativ till att överge en SAAB-99 än hos en legal skrotfirma i Gbg. Olyckligtvis har många av de olika alternativen förbindelse med den organiserade brottsligheten. På ett antal år har värdelösa vrak förvandlas till lukrativa objekt i Göteborg. flertalet naturansvariga minns troligen den skedet, då skrikande individer anklagade dom för att inte bärgade undan miljöförsämrade skrotbilar från utpekade ställen. Det var naturligtvis lätt och lindrigt att knuffa in vraket i skogen. Och när den statliga skrotningspremien upphörde ökade problemet för naturkansliet. Då klev Riksdagen in på plan med piskan i hand. biltillverkarnas skyldighet angavs i hämtning och gratis återvinning av alla uttjänta fordon upp till 3500 kg totalvikt. Tuffa naturfordran grundades för tömning av naturhotande avfall. Det betyder att en skrotfirma i Gbg kan konkurrera om en förbrukad SAAB-99.

Skrotning av äldre bilar ger högre intäkter på SAAB-99 för skrothandlaren i Göteborg

Bilproducenterna gavs riktlinjer om en nästan fullkomlig retur av en SAAB-99 till en evig kretslopp i nytillverkning. Efter många års intensivt jobb har detta mål nåtts med tilltagen marginal. Därför har fordran på kompensation ersatts av en rimlig ersättning för ett fordonsvrak hos en etablerad bilskrotning i Gbg. Men återvinningsutvecklingen hade inte lyckats utan Naturvårdsverkets hänsynslösa inblandning hos skrothandlarna i Göteborg. Kasserade bilar klassades som klimatkritiskt avfall, och Miljöledningen bereddes i arbete att tillse att de de tuffa föreskrifterna följdes exakt. Återvinning och sanering av en SAAB-99 hos en legal bilskrotning i Gbg klimatanpassades och inspekterades så noga att lagstridig business skulle droppa av. Det föranledde även, att nära hälften av Sveriges skrotar måste lägga ned sin verksamhet. Numera har omläggningen av bilskrotning realiserats till de nya riktlinjerna. En legal skrotfirma följer klimatkraven utan klander. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta SAAB-99 och andra trotjänare är eftertraktade objekt.

Skrotföretagen i Gbg gör vad som helst för att skaffa äldre SAAB-99

Att bilskrotning i Gbg har brysk konkurrens om en defekt SAAB-99 är ingen ny upplysning. Kriminella exporter har pågått under lång tid. Det redogörs i Södertälje Posten hur miljökontrollanter och ordningsmakten bara kan se på, hur värden för 1000-tals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade brottsligheten har lokaliserat en ny och ofarlig inkomstkälla vid sidan av knarkförsäljning. Och handeln med utskeppning av miljöfarliga fordon i Göteborg växer oavbrutet. Suget efter billiga begagnade fordon som SAAB-99 är mer än vid någon tidpunkt. Fler, mer eller mindre samordnade, verkstäder inhandlar och lagar tillräckligt grundligt med billiga delar. Detta är självklart en missräkning för de aktiva miljöhjältarna, som slåss mot de växande avgasföroreningarna. I nuvarande pandemins uppmaning, att köra personbil som alternativ för att resa spårvagn, stiger intresset för köp av en prisvärd andrabil till familjen största option. Så en certifierad bilskrotning i Gbg ser med dysterhet hur en avdankad klimat- och inte säker SAAB-99 åker utmed sin skrot.