Besiktningens klass-3 fel betyder ofta bilskrot i Lilla Edet

Bilkontrollen i Lilla Edet främsta intentioner är att sortera klimat- och trafikskadliga fordonsvrak från statliga vägar och torg. Verkstäder väntar sig många lönsamma uppdrag, som frambringas efter den obligatoriska besiktningen. De legitimerade skrotarna är dessutom villiga att skrota bilen i Lilla Edet med mottagningsbevis samt tryggar avregistrering på Miljövårdsverket. Så den nervösa bilägaren har en aning att frukta före den årliga fordonsgranskningen i Lilla Edet i närbelägna besiktningshall. Men det här inte någon ny företeelse. Den statliga bilbesiktningen introducerades av Göteborgs kommun redan på 1960-talet. branschen med ackrediterad bildemontering i Lilla Edet återvinner dumpade Nissan-Laurel tillföljd av flera stridigheter. Bilbeståndet växte så fort, att Svensk bilprovning inte klarade av volymerna. Långa väntetider vid förbeställning, och bristfälligheten att omboka tid, satte flera fordon i ovälkomna skrota bilen med körförbud. Dessa problem ordnades fort av det stigande mängden ny startade företag, som kunde anlitas vid bilinspektioner i Lilla Edet. Alla personbilar bilskrot Lilla Edet är inte behäftade med kategori tre-felaktighet, som är varenda ägares fasa. Men meningen att bättra på miljö- och säkerhetsgraden är solklar med de kvarvarande beskaffenhetskategorierna. Och när kötiderna upphört, kan man åka in till närbelägna fordonskontroll, som har drop-in utan förbokning.

Förändrade stadgar för bilinspektion i Lilla Edet resulterar vanligtvis till böter

Men några principer har nyss förändrats. Nu gäller inte besiktningstiden som utgår ifrån nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste fordonsinnehavaren själv att hålla koll på tillfälle och registreringsbevis för personbilsgranskning i Lilla Edet. Misslyckas man med detta får fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens förpliktelse att känna till det här faktumet. Statens inkomster uppskattar dock växa med ett antal miljoner kr från försumliga bilinnehavare.

Bilägare avgör själv tillfälle för fordonsinspektionen i Lilla Edet

Men han/hon kan själv fastställa, när den första tillsynen i Lilla Edet skall verkställas. Inte senare än trettiosex månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 24 månader. Sedan ska fordonet provas senast var fjortonde månad. På Trafikstyrelsens hemsida kan datumangivelse enkelt upptäckas. Öppna deras webbsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns datumangivelsen där. Oriktigheterna eller bristerna som anträffas delas in i 3 nivåer. En kategori ett-anmärkning innebär att den måste åtgärdas innan nästa års-tillsyn. Ett kategori 2-fel innebär, att det tvingas lagas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Klass 3-felaktighet är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud direkt. Fordonet får inte köras från fordonsgranskningen i Lilla Edet. Det här leder ofta till skrotning på en auktoriserad bilskrot som hämtar, som har befogenhet att skrota personbilar med skrotintyg för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att många missar att reparera enkla klass ett-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en kategori med fordran på efterkontroll vid nästkommande granskning.

Omotiverade brister observeras av fordonskontrollen i Lilla Edet

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll innan besiktningen i Lilla Edet. Konstigt nog är det brister med simpla ingripanden, som uppdagar klass 2-felaktigheterna. Ett utfört en lampa medför en del stunder, att personbilen accepteras utan ombesiktning för att skrota avställda bilar i Lilla Edet. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt statistiken, men följs tätt av bromsljus. Skifte av en defekt lampa kan kanske synas bångstyrig för flera. Men det återfinns lätta beskrivningar med bilder för de flesta fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre fordon är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. Många bilinspektörer uppdagar den sluges knepet att plocka väck glödlampan. Men felet pekar på, att övergivna bilar konsumerar obehövligt mycket bränsle, så koldioxidutsläppet tilltar antagligen över vad som är okey. Sensorn är fastsatt på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att byta ut. Den kan införskaffas till Volvo från Autoexperten under 700 kronor. Faran är stor att det här enkla felet kan uppfattas som en defekt i katalysatorn. I sådana fall kan kostnaden för en del bilmärken vara mer än trettio tusen kronor. Också klagomål på däckens mönsterdjup är ofta förekommande för bilinspektionen i Lilla Edet. På bilskrot med självplock kan man köpa bra begagnade däck och reservdelar. Statistiskt är det flera som krävs på efterkontroll med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är mycket lätt att kolla för bilinnehavaren. Kraven är minst en komma sex mm mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre mm. Så provning under vintermånaderna kan ställa till med onödiga bekymmer. Men med enkla verktyg kan omkostnaden, på grund av den periodiska bilbesiktningen i Lilla Edet, hållas till ett minimum av den smarte fordonsägaren.