Bilskrot som hämtar skrotbilar i Lilla Edet

Det finns en bilskrot som hämtar gamla bilar i Lilla Edet för miljövänlig återvinning. Och ägarna bidrar i kampen, om ett förbättrat klimat, genom att avregistrera ett fordon med hög koldioxidutsläpp. Miljöeffekten är dessutom dubbelverkande, eftersom ett ton återvinning av bilskrot sänker CO2-utsläppet med lika mycket vid nytillverkning. En miljö- och kostnadsmedveten person låter skrota bilen hos en auktoriserad bildemontering. Har bilen körförbud måste ägaren beakta förbudet att bogsera ett sådant fordon. Även om det gjorts omedvetet blir den höga boten densamma. Därför är det viktigt att säkra transporten genom hämtning.

Bilskrot som hämtar skrotbilar i Lilla Edet

Bilskrot som betalar och hämtar skrotbilar gratis i Lilla Edet. Skrotbilar köpes för återvinning. Alla bilar bärgas till Sjuntorps Biltjänst som är en auktoriserad bilskrot. De ser till att bilen skrotas och avregistreras på ett korrekt sätt. Om ett ombud lämnar skrotbilen krävs en fullmakt från bilägaren.

Bilar Lilla Edet exporteras illegalt från bilskrotar

Men det är vid sådant tillfälle, som faran för oegentligheter är störst. Det vimlar av oseriösa aktörer, som söker skrotbilar i andra syften än miljövänlig skrotning med återvinning. Den ökande illegala exporten från Lilla Edet till framförallt Afrika, där skrotbilarnas värde 10-dubblas, tycks vara omöjlig att bryta för ansvarig myndighet. Uppkomsten av många små verkstäder som köper vrak och säljer fordon skapar samma problem. Påbörjade miljöinsatser tappar inriktning, och den organiserade brottsligheten fungerar ostörd under myndigheternas radar.

Uttjänta fordon i Lilla Edet från bilskrot klassas som farligt avfall

Skrotbilar klassas som miljöfarligt avfall. För att hantera dessa krävs speciella tillstånd från Länsstyrelsen. En bilskrot i Lilla Edet, som är auktoriserad, måste ha ett sådant för att bedriva verksamheten. Naturvårdsverket har utfärdat ”Förordning till bilproducenterna”, som i detalj beskriver kraven för en miljöanpassad skrotning. Lilla Edets miljöavdelning inspekterar kontinuerligt företaget för att säkerställa efterlydnad. Vid en eventuell oegentlighet dras tillståndet tillbaka. För extern hantering med bortforsling krävs även ett tillstånd, som skall medföras i bärgningsbilen vid hämtning av en skrotbil. Tillsynen för att kravet uppfylls vilar hos Trafikpolisen. På grund av bristfällig bevakning fungerar inte detta lika effektivt som hos en auktoriserad bilskrot internt.

Välj auktoriserad bildemontering och bärgare i Lilla Edet

För att motarbeta befarade misshälligheter måste skrotbilsägaren i Lilla Edet tillse, att en auktoriserad bildemontering eller bärgare med tillstånd hämtar fordonet tillsammans med giltigt registreringsbevis, samt fullmakt då fordonet inte lämnas av ägaren. Endast dessa bilskrotar kan utfärda ett lagligt mottagningsbevis, som skall leda till ett skrotningsintyg åt Transportstyrelsen. Observera att ett mottaget bevis om avregistrering från den myndigheten, ger garantier för laglig hantering.