MRF’s allmänna beskyllningar oroar bilverkstäder i Vintrosa

Bilverkstäder i Vintrosa har kommit in i en ond cirkel. Det är många omständigheter som är orsaken. Den här verksamhetsområdet konkurrerar, just som andra, med uppdiktade bilföretag på olika krav. Miljövårdsverket tycks enbart kunna handla på fuffens genomförda av registrerade bolag. Och trots att åtskilliga oseriösa ”bilverkstäder” expanderar till storheter med flashiga hemsidor är de ändå osynliga på grund av utebliven redovisning. Men mycket är också självförvållat. De certifierade bilverkstäderna lever kvar i den tiden, då de hade koncession till ett bilmärke, och kunde ha ockerpriser. Påföljden blir bara att de tvingar fordonsägare till de oseriösa bilföretagen. Det har alltid varit en självbevarelsedrift att hålla i sin egen plånbok. Och det odugliga anseendet, som uppkommit blir tufft att få tillbaka.

Bolag som arbetar med personbilar i Vintrosa presterar olika standard

Konsumentverket och ARN har ingripit företag som jobbar med bilar vid åtskilliga situationer för att få stadga i fordons områdets bedrägerier. Det har utmynnat i tre grupper, som styr sina verkstadsmedlemmar via fackkontraktet ”Bilföretagens reparationsförutsättning.” Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Fordonsverkstäders sammanslutning (SFVF) och KBV lyckades dock inte att skapa högre förtroende. Det föranledde Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Personbilverkstäders samfund (SFVF) att skapa ett nytt sortimentsklassifikation till bolagen. Nivån startar med upprepade egenskapskontroller, som kommer att inträffa både inifrån och externt av skickliga kontrollanter. Alla certifierade företag som jobbar med bilar i Vintrosa får tillstånd att märka ”Certifierad Verkstad” till sitt varumärke.

Små företag i Vintrosa väcker engagemang

Genom Konsumentverket intrång är det okomplicerat att separera två annorlunda bilverkstäder i Vintrosa. Bland de legitimerade finns auktoriserade bilverkstäder med mycket dyra lagningar. Förmodligen beror det på att endast originalkomponenter nyttjas. Rivaler lik allbilsverkstäder som Bilexperten och Mr auto har möjlighet till betydligt mer prisvärda delar och är således konkurrenskraftigare. Men det är de osystematiska ”bilverkstäderna” som väcker mest entusiasm. Priserna de har är fenomenala. Beg. bilreservdelar demonterade från en bildemontering med självplock ger eventuellt ingen försäkran. Men det är plånboken som styr de flesta besluten. Via Länsstyrelsens hårda miljökrav i bilskrotsförfattningen pressades massa skrotar att upphöra eller byta fokus till personbilsrestaurering snarare än för demontering av fordon. Och det förekommer alltjämt skrotfirmor med illegala uppsamlingsställen för ägare, som skall skrota en bil. En del skrotbilar återförs i trafik genom fiffel med registreringsbeviset, samtidigt som andra förs ur landet illegalt med duglig skattefri förtjänst. Reklam i Vi-Bilägare, som ”uttjänt Citroen hämtas gratis”, eller ”bra betalning för defekta bilar”, pekar på att bilverkstäder har ökat sitt engagemang för skrotbilar. I enlighet med naturbalken borgar ägaren för sin uttjänta bil tills den blir skrotad med skrotningsbevis och avregistrerad hos Transportstyrelsen. För några erhållna hundralappar kan man lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostbara återverkningar om inte godkända företag som jobbar med bilar eller skrotfirmor i Vintrosa används.