Konkurrens med olika villkor för bilverkstäder i Vislanda

Det är varje bilägares förskräckelse att besöka en opålitlig verkstad i Vislanda. Även om ett pris överlämnats hittar den sluge verkstadsägaren ofta fingerade fel, som åtgärdats och tvingas ersättas. Göteborgsposten refererar till Bilmännens Riksförbund riggade brister till tio olika bilfirmor utspridda i hela landet. Bara en bilverkstad tog betalt för rätt lagning. De övriga sju lurade bilägarna på många hundralappar. De certifierade bilverkstäderna har förmåga att pungslå bilägare på lagligt vis, samtidigt avslöjades grova fuskmakare bland övriga aktörer som håller på med bilreparationer spridda i landet . De små fingerade bilverkstäderna utför reparationer med pirat delar till fantasipris. Men intresset för skrotbilar, som nyttjas kriminellt, har ökat avsevärt. Och deras goda lönsamhet byggs inte på saltade fakturor.

Bilverkstäder i Vislanda distribuerar olika egenskaper

Konsumenternas och Arn & Company AB har beivrat aktörer som håller på med bilreparationer vid flera tidpunkter för att framkalla stadga i fordons områdets bedrägerier. Det har resulterat i tre arrangemang, som leder sina verkstadsmedlemmar genom verksamhetsgrensöverenskommelsen ”Bilföretagens renoveringsförutsättning.” Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Personbilverkstäders förbund (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad lyckades dock inte att upprätta ökad tilltro. Det föranledde MRF och Landets Fordonsverkstäders sammanslutning (SFVF) att utarbeta ett nytt sortimentsklassifikation till företagen. Nivån grundar sig på periodiska kvalitetsinspektioner, som kommer att ske både inifrån och utifrån av rutinerade besiktningsmän. Alla godkända aktörer som håller på med bilreparationer i Vislanda får medgivande att märka ”Auktoriserad Bilverkstad” till sitt varumärke.

Små firmor i Vislanda skapar engagemang

Igenom Konsumenternas inblandning är det lätt att urskilja två skilda aktörer som håller på med bilreparationer i Vislanda. Bland de auktoriserade förekommer märkesverkstäder med avsevärt saltade kostnader för renoveringar. Förmodligen beror det på att bara originalkomponenter brukas. Konkurrerande allbilsverkstäder som Mechanum och Mekonomen har access till betydligt mer prisvärda reservdelar och är för den skull konkurrenskraftigare. Men det är de oorganiserade ”verkstäderna” som skapar mest intresse. Deras priser är oöverträffliga. Beg. bilkomponenter nerskruvna från en bildemontering med självplock ger troligen ingen försäkran. Men det är egna ekonomin som styr de flesta besluten. Genom Länsstyrelsens tuffa naturbegäran i bilskrotsstadgan drevs massa skrotar att upphöra eller skifta kurs till bilrestaurering som alternativ för demontering av fordon. Och det förekommer även fortsättningsvis bilskrotar med olagliga insamlingsställen för fordonsägare, som ska skrota sitt fordon. Flertalet uttjänta bilar återförs i trafik genom fiffel med reg. beviset, medan andra exporteras olagligt med mycket bra skattefri förtjänst. Annonser i Vi-Bilägare, som ”kasserad Citroen hämtas avgiftsfritt”, eller ”hög ersättning för trasiga fordon”, visar att aktörer som håller på med bilreparationer har höjt sitt uppståndelse för fordon som är skrot. Enligt klimatlagen borgar bilägaren för sin skrotbil tills den blir fragmenterad med skrotningsintyg och avregistrerad hos Trafikverket. För några erhållna kronor kan man lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostbara effekter om inte legitimerade bilverkstäder eller skrotar i Vislanda används.