Intresset ökar för ”Kontrollerad Verkstad” i Tvååker

Har det omfattande lurendrejerierna med bilverkstäderna avtagit? Sannolikt både ja och nej. I enlighet med en förrädisk manipulering av felaktigheter på skilda bilar överlämnades dessa in för kalibrering och reparation. Förutom de intygade tillagda bristerna var återstående beskaffenhet utan kritik. Fler rapporter om medvetna och klarlagda fuffens motiverade Kalla fakta till närmare test hos olika aktörer som håller på med bilreparationer. Ihop med Bilmännens Riksförbund gillrades fällan. Och resultatet blev nedslående. Det framgick vara mera regel än undantag, att bilföretagen planmässig pungslog kunder att spendera stålar för inte uträttade jobb. Av åtta kontrollerade bilverkstäder var det endast 1, som inte debiterade för ogjorda arbeten. På grund av att det också drabbade respekterade och etablerade bilföretag trädde Hallå Konsument snabbt in på banan. Men åtskilliga fingerade aktörer som håller på med bilreparationer utan bokföring, finns inte alls på Transporstyrelsens radar, och märks bara genom den snedvridna konkurrensen.

Företag i Tvååker presterar skilda beskaffenhet

Hallå Konsument och ARN har beivrat bilverkstäder vid många gånger för att medföra struktur i fordons branschens falsarier. Det har lett till i 3 organisationer, som följer sina verkstadsmedlemmar igenom fackuppgörelsen ”Bilverkstadens renoveringskriterium.” MRF, Sveriges Personbilverkstäders samfund (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad klarade likväl inte att upprätta högre tilltro. Det medförde Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) att utarbeta ett nytt kvalitetsklassifikation till företagen. Normen börjar med regelbundna egenskapsinspektioner, som kommer att äga rum både inifrån och externt av kompetenta kontrollanter. Alla ackrediterade bilverkstäder i Tvååker får befogenhet att signera ”Certifierad Bilverkstad” till sitt varumärke.

Mindre företag i Tvååker skapar uppståndelse

Genom Konsumentverket ingripande är det inte svårt att märka 2 annorlunda bilverkstäder i Tvååker. I kretsen av de legitimerade förekommer behöriga verkstäder med relativt saltade kostnader för lagningar. Förmodligen beror det på att bara originalreservdelar används. Konkurrerande allbilsverkstäder som MECA Bilservice och Ad bildelar har tillgång till betydligt billigare delar och är följaktligen mer eftertraktad. Men det är de regellösa ”företagen” som skapar mest uppståndelse. Deras priser är makalösa. Beg. komponenter demonterade från en bildemontering där man skruvar ner önskad del själv ger antagligen ingen säkerhet. Men det är egna ekonomin som bestämmer majoriteten av besluten. Genom Länsstyrelsens hårda naturanspråk i bilskrotningsförfattningen förmåddes flera skrotnings företag att avveckla eller skifta fokus till fordonsrestaurering som ersättning för skrotning av bilar. Och det finns fortfarande bildemonteringar med förbjudna uppsamlingsområden för ägare, som skall skrota en bil. En del uttjänta bilar förs åter i trafik genom fiffel med registreringsbeviset, samtidigt som andra exporteras illegitimt med duglig intäkt. Reklam i Vi-Bilägare, som ”fördärvad Toyota hämtas avgiftsfritt”, eller ”stor med pengar för trasiga personbilar”, bevisar att aktörer som håller på med bilreparationer har ökat sitt uppståndelse för skrotbilar. I enlighet med naturlagen garanterar fordonsinnehavaren för sin uttjänta bil tills fordonet blir fragmenterad med skrotintyg och borttagen på Transportstyrelsen. För enstaka erhållna hundralappar kan man lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostsamma resultat om inte godkända företag som jobbar med bilar eller skrotar i Tvååker anlitas.