Sveriges Fordonsverkstäder Förening i Sollefteå ger nya direktiv

Bilverkstäder i Sollefteå förlänger bilens ålder och det är tveeggat. En gammal och bristfällig personbil ska ur miljöaspekt överlämnas in till en återvinningsföretag med registreringsbevis och skrotas. Men i många fall beroende på lagningskostnaden. Höra med pris från certifierad bilverkstad, med skyhöga priser, finns antagligen inget alternativ än att skrota sin bil. Trenden till allt tilltagande reparationskostnaden har beaktats hos andra auktoriserade bilföretag. Det har betytt att Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden fått in mycket beskyllningar för brister med krav på ersättning. Det väckte även Svenska Dagbladets engagemang. Så tillsammans med Motorbranschens Riksförbund gillrades en fälla för att försöka avslöja verkligheten. Den blev kuslig. Bara en av 8 testade bilverkstäder hade utfört arbeten utan att pungslå bilägarna. Det förekom respektabla och vedertagna bolag bland de angivna, så nu kunde en gedigen sanering utföras hos bilföretagen. Men de små och oseriösa verkstäderna har alltid smugit undan skattemyndigheters försök till besiktning. De kan, med sin otillräcklighet på bokföring, gå vidare som vanligt utan störande ingripande.

Bilverkstäder i Sollefteå levererar skilda egenskaper

Hallå Konsument och Allmänna reklamationsnämnden har läxat upp bilverkstäder vid flera gånger för att medföra disciplin i fordons branschens falsarier. Det har resulterat i 3 arrangemang, som följer sina verkstadsmedlemmar via branschöverenskommelsen ”Bilföretagens reparationskriterium.” MRF, Landets Bilverkstäders Förening (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad klarade dock inte att frambringa högre anseende. Det medförde MRF och Landets Fordonsverkstäders Förening (SFVF) att utforma ett nytt sorteringsklassificering till sina medlemmar. Normen grundar sig på bestämda egenskapskontroller, som kommer att äga rum både internt och externt av kompetenta kontrollanter. Alla behöriga företag som jobbar med bilar i Sollefteå får medgivande att märka ”Certifierad Bilverkstad” till sitt företagsnamn.

Mindre företag som håller på med personbilar i Sollefteå väcker entusiasm

Igenom Konsumentverket ingripande är det okomplicerat att märka 2 olika bilverkstäder i Sollefteå. I kretsen av de godkända finns auktoriserade bilverkstäder med mycket kostsamma lagningar. Kanske beror det på att uteslutande originalreservdelar användes. Konkurrerande allbilsverkstäder som Bilexperten och Mekonomen har möjlighet till avsevärt mer prisvärda bilkomponenter och är följaktligen mer eftertraktad. Men det är de regellösa ”bilföretagen” som väcker mest entusiasm. Deras priser är fantastiska. Beg. reservdelar nerskruvna från en skrot där man skruvar ner önskad del själv ger troligen ingen försäkran. Men det är egna ekonomin som avgör majoriteten av besluten. Via Naturvårdsverkets hårda miljöbegäran i bildemonteringsstadgan drevs flera skrotnings företag att stänga eller ändra inriktningen till bilrenoveringar istället för demontering av fordon. Och det finns alltjämt bilskrotar med förbjudna uppsamlingsområden för bilägare, som skall skrota sitt fordon. Många skrotbilar återförs i trafik genom otillbörligt agerande med registreringsbeviset, medan andra förs ur landet illegitimt med mycket bra skattefri förtjänst. Annonser på hemsidor, som ”gammal Ford bärgas avgiftsfritt”, eller ”bra betalning för kasserade personbilar”, pekar på att aktörer som håller på med bilreparationer har ökat sitt uppståndelse för skrotbilar. I enlighet med miljölagen borgar bilägaren för sin uttjänta bil tills den blir skrotad med skrotningsbevis och borttagen hos Trafikstyrelsen. För enstaka erhållna hundralappar kan man lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli dyrbara påföljder om inte ackrediterade aktörer som håller på med bilreparationer eller skrotfirmor i Sollefteå används.