Stämpeln ”Kontrollerad Bilverkstad” i Tierp höjer statusen

Bilverkstäder i Tierp har kommit in i en ond cirkel. Det är många faktorer som är orsaken. Den här branschen tävlar, just som andra, med fiktiva bolag på olika villkor. Miljövårdsverket tycks endast kunna handla på oegentligheter genomförda av auktoriserade företag. Även fast att åtskilliga oärliga ”firmor” expanderar till storheter i internet-annonser är de ändå osynliga i och med utebliven bokföring. Men mycket är också självförvållat. De auktoriserade bilverkstäderna lever kvar i den tiden, då de hade koncession till ett varumärke, och kunde begära hutlösa priser. Konsekvensen blir bara att de driver fordonsägare till de oseriösa bilverkstäderna. Det har alltid varit en självbevarelsedrift att spara sina pengar. Och det dåliga anseendet, som uppstått blir svårt att återfå.

Företag i Tierp tillhandahåller olika egenskaper

Hallå Konsument och ARN har ingripit bilverkstäder vid flera tidpunkter för att bringa ordning i en djungel av branschens falsarier. Det har lett till i tre organisationer, som styr sina verkstadsmedlemmar via branschavtalet ”Verkstadens reparationsvillkor.” MRF, Landets Personbilverkstäders samfund (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad klarade emellertid inte att åstadkomma högre förtroende. Det föranledde Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Personbilverkstäders Förening (SFVF) att utforma ett nytt sortimentsplan till bolagen. Standarden grundar sig på regelbundna kvalitetskontroller, som kommer att hända både internt och utomstående av kompetenta besiktningsmän. Alla behöriga bilverkstäder i Tierp får tillåtelse att signera ”Auktoriserad Bilverkstad” till sitt företagsnamn.

Små verkstäder i Tierp dra till sig entusiasm

Via Konsumentverket ingripande är det inte svårt att separera två annorlunda företag som jobbar med bilar i Tierp. I kretsen av de auktoriserade existerar märkesverkstäder med relativt saltade kostnader för reparationer. Eventuellt beroende på att endast originaldelar brukas. Konkurrerande allbilsverkstäder som MECA Bilservice och Ad bildelar har åtkomst till mycket billigare bilkomponenter och är för den skull konkurrenskraftigare. Men det är de oorganiserade ”bolagen” som dra till sig mest uppståndelse. Deras priser är fenomenala. Begagnade delar nerskruvna från en bildemontering där man skruvar ner önskad del själv ger antagligen ingen försäkran. Men det är egna ekonomin som styr de flesta besluten. Igenom Transportstyrelsens hårda klimatbegäran i bildemonteringsförordningen tvingades otaliga bilskrotar att upphöra eller ändra nisch till fordonsrestaurering som alternativ för bilskrotning. Och det finns ännu bilskrotar med illegala insamlingsområden för fordonsinnehavare, som måste skrota bilen. En del uttjänta bilar förs åter i trafik igenom manipulation med reg. beviset, medan andra förs ur landet illegalt med god skattefri förtjänst. Reklam i Vi-Bilägare, som ”uttjänt Nissan hämtas gratis”, eller ”bra med pengar för skrot personbilar”, bevisar att aktörer som håller på med bilreparationer har ökat sitt entusiasm för uttjänta bilar. Enligt klimatbalken garanterar ägaren för sin skrotbil tills fordonet blir återvunnen med bilskrotsintyg och avfärdad på Trafikstyrelsen. För några erhållna hundralappar kan man lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostsamma påföljder om inte auktoriserade bilverkstäder eller skrotar i Tierp anlitas.