Fiat 124-Spider är skrotbil i Lilla Edet efter 10 år

Trots den välkända stora ödeläggelsen slår äldre Fiat 124-Spider försäljningsrekord på löpande band. Men det är tyvärr inte de godkända skrotarna som köper upp fordonen till skrotning Lilla Edet. Under ett antal år har vetenskapsman registrerat att de fossila dieseldrivna personbilarna spyr ut co2 utsläpp, kväveoxider och cancerframkallande partiklar. Växthusgaser bildar ett isolerande lager och medverkar till den ökade uppvärmningen. Det vardera ligger till grund naturändringen med svåra förödelse som följd Det är gamla Fiat 124-Spider som är de främsta bovarna. Göteborgs Tidningen refererar till Motormännen upptäckt om bilskrotning beträffande fordons koldioxidavgaser. Det antyder, att fordon har en optimal ålder av tio år och rekommenderas, både ur miljö- och utgiftsaspekt, skrotas efter den tidsperioden. Höjda dieselutgifter och skatter bör öka entusiasmen för elbilar. Men dagens kasserade Honda-CRV ger pengar från bilskrot i Lilla Edet är suget på nya bilar praktiskt taget ingenting. Med sorg ser alla aktivister hur deras möda förstörs via återinförandet av uttjänta Fiat 124-Spider,som tvingas fram av fasan för det farliga covid-19viruset.

Fiat 124-Spider konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella inrådan från Regeringen, som två m avstånd och munskyddens lägre innebörd, har höjt människors motvillighet att resa kollektivt. Att myndigheterna även uppmanar gemene man att använda bilen ändrar inte misstroendet. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång bilskrot Lilla Edet till en personbil. På grund av detta är det mer angeläget än allt annat att skaka fram ännu en äldre Fiat 124-Spider, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett betryggande vis. För referenserna i all heder, funktionera nog tvåmeters-föreskriften för sittande folk. Men för folk i förflyttning på begränsada ytor låter det mer som en önsketänkande. Av den orsaken ska inhandlade av en andrabil främjas.

Uttjänta Fiat 124-Spider rullar vidare

Prisvärda begagnade Fiat 124-Spider med höga koldioxidavgaser och oduglig trafiksäkerhet kan i många fall betraktas som en övergiven bil i Lilla Edet. Förutom att återvinna bilen har fordonsvrak blivit attraktiva för den samordnade kriminaliteten för laglös utskeppning i första hand till Väst-Afrika. Där är utdelningen ungefär 10 gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats flertalet mindre bilverkstäder, som med anspråkslösa upprustningar kan få rostiga trafikfarliga Fiat 124-Spider godkända genom en bilprovningen. Så kampen finns redan för familjen, som är på jakt efter en prisvärd körduglig andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Fiat 124-Spider

Auktoriserade bildemonteringar, som mestadels kasserar personbilen för reservdelar och avregistrering, lockar fordonsinnehavare med höga betalningar. Några naturkamrater har valt att överlämna fordonen här med gott samvete, genom att upphöra med mer farande av försvagning och lägre trafiksäkra bilar. Men igenom skräcken att resa allmänna bussar har den stora efterfrågan ökat priserna. De utslitna fordonen förblir antagligen skrota utländsk bil i Lilla Edet på vägarna i många år framöver. Natur och ärenden är sekundärt av hushållets trygghet under beordrade åkturer. Så dessa billiga besiktigade Fiat 124-Spider går åt som smör i solsken. Ur miljösynpunkt vrids klockan tillbaka otal decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för jämnan?