Skrotade Hyundai-Genesis bilar får make-up

Det nya natursyn-sättet har tidigare avvisat gamla personbilar som Hyundai-Genesis till bilskroten. Men nu har en del tioårsperioder naturjobb kastats över ände. Det är väl känt att gamla skrotbilar är den främsta medverkande orsaken till de ökande koldioxiden i luften. Koldioxiden medför växthuseffekten med smältande ismassa, och rubbar klimatet med naturförödelse som resultat. Samhälleliga påverkning, som ökade bensinutgifter och bilskatter samt skatt på trängsel har förmått fordonsägare att ändra om mot elektrifierade bilar. En undersökare på Infrastrukturdepartementet påstår, att Hyundai-Genesis som nått 11 års levnadslängd borde lämnas in till en legitimerad skrotföretag för demolering och återvinning, för att klimatet nånsin skall kunna räddas. Allt det här har gjort att en del kasserat familjens andrabil och reser kollektivt främst till jobbet. Men den fortlöpande epidemin har ändrat den fortgående förloppet dramatiskt. Försäljningen av prisvärda begagnade Hyundai-Genesis har fått en efterfrågan som aldrig skådats. Kunderna står i långa köer på olika väntelistor efter dessa miljömonster. Hur kan detta förhållande vara rimlig?

Hyundai-Genesis konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala råd från Regeringen, som 2 m avstånd och munskyddens lägre betydelse, har höjt allmänhetens ovillighet att åka allmänna bussar. Att myndigheterna därtill tipsar allmänheten att använda bilen rubbar inte misstänksamheten. Men alla av hushållet har inte tillgång till något fordon. Fördenskull är det mer angeläget än allt annat att anskaffa ännu en körduglig Hyundai-Genesis, så att alla i hushållet kan åka på ett lugnt sätt. För rekommendationerna i all heder, funktionera nog 2 m-regeln för sittande folk. Men för människor i omlopp på besvärliga områden framställs det mera som en framtidsvision. Av den anledningen ska införskaffade av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta Hyundai-Genesis rullar vidare

Bra besiktigade Hyundai-Genesis med stora koldioxidavgaser och usel trafiksäkerhet kan i en del fall ses som skrot. Med undantag av att skrota fordon har de blivit begärlig för den förbjudna brottsligheten för illegal utförsel speciellt till Väst-Afrika. Där är priset cirka 10 gånger större än liknande svenska priser. Och det har etablerats en mängd små verkstäder, som med anspråkslösa reparationer kan få rostiga trafikfarliga Hyundai-Genesis godkända igenom en bilbesiktning. Så kampen existerar redan för familjefadern, som är på jagande efter en prisvärd begagnad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Hyundai-Genesis

Ackrediterade bilåtervinnare, som som oftast kasserar personbilen för demontering, lockar fordonsinnehavare med stora betalningar. Några klimatkamrater har valt att överlämna bilarna här med god ansvarskänsla, genom att avvärja mer farande av försvagning och mindre trafiktrygga personbilar. Men via fasan att resa spårvagnar suget efter den gamla bilen ökat priserna. De utslitna personbilarna kommer att leva vidare. Klimat och säkerhetsförfrågan kommer i andra hand av familjens säkerhet under beordrade bilskrot resor. Så de här bättre besiktigade Hyundai-Genesis kommer att synas på vägarna minst 20 år. Ur klimatsynvinkel vrids klockan tillbaka flera årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för jämnan?