Skrota bilen från Hisings-Backa ett bättre alternativ till dumpning

Att skrota en bil från Backa klimatvänskapligt innebär inte att personbilars förstörelse på miljön har ändrats. Förordningen till fordonstillverkarna, som innehåller Länsstyrelsens miljöfunktionella villkor för handhavande och sanering av miljöfarligt avfall, medför tilllika krav på hög återvinning.

Det angenäma resultatet betyder sänkning av luftutsläpp samt minskade omkostnader i framställningen, vilket innebär bra ersättning hos bilskrot i Hisings-Backa för att återvinna sitt uttjänta fordon. Troligtvis innebär det även till mindre dumpade bilar i skog och mark. Det må vara härligt med en verkningsfull vård, efter en trasig personbils tur till en skrot. Men på sin brokiga resa till slutdestinationen har den framkallat väldiga miljöskador. Och ett mänskligt ingrepp i ett ekologiskt miljöprocedur går omöjligen spårlöst förbi.

Miljöregressionen i Backa sammanlänkas till personbilars bilavgasföroreningar

Att skrota bilen ”natursmart” i Backa kan i alla fall få individer att invända mot hotet, som på lång sikt är mycket illavarslande än Covid-19. Det beror på det mänskliga bidraget av föroreningar, som orsakas av diesel som energikällor, och tycks vara bunden till alla intressanta klimataktiviteter. Gradtalet har i snitt ökat med en komma två grader. Men är 2,5 grader i nordpolen, som Sverige delvis gränsar till. Vår genomsnittsvärme går upp årligen och är i år den varmaste som uppmätts. Glaciärerna tinar och trädgränsen förflytta sig uppemot med två meter årsvis. klimat med varma sydländsk blåst optimerar inte den kritiska förloppet i Arktis eller Göteborg.

För att hejda värmestrålning ligger CO2 som ett täcke i atmosfären. Det anpassas brukligen genom vulkaners utgjutelser med ofantliga CO2-kontamination. Men det humanitiva utsläppet sväller membranets täthet samt isoleringsstyrka drastiskt. Detta onaturliga hinnans ökande temperatur kan inte någon bota med vaccinering. Man måste inte vara raketforskare för att förstå resultatet av ett helt eliminerat ekologiskt uppbyggnad, som behöver justera värmetillstånd och således väderförhållandet.

Okontrollerad bildemontering i Backa kan göra skillnad på rubbningen i miljön

Att återvinna uttjänta fordon klimatsmart i Backa med förstärkande klimatreformering, är väl som att hitta en nål i en höstack. Men det är mängden som åstadkommer avvikelsen. Ett fordon går genom tre skeden med CO-2-förorening. järnframställande, manufaktur och användning, där gamla fordon är rena miljöbrottslingar med stora CO-2 i utsläppen.

Igenom att demontera bilen för avregistrering, nås det bästa utgången att miljösmart medverka i en procedur för miljöförbättring. För varje ton återvunnet metall sänks CO2-utsläppet likafullt. Och energibehovet sjunker med 80 procent igenom det oavbrutna kretsloppet, som en sådan skrotning medför. Så vettiga avgöranden, att separera från gamla klimatbrottslingar, kan assistera till att vända den negativa förändringsprocessen.