Opel-Monterey fungerar som skrotbil

Bilar, som Opel-Monterey har gestaltas, som en av de värsta faktorn till dagens allt uslare klimat. Klimatförstörelse som skogsbränder, orkaner och stora vattenflöden associeras till den höjda temperaturen. 33 % av alla växthusgaser kommer från fossildriva bränslemotorer. Och det lägger sig som ett täcke i atmosfären och medverkar till en kontinuerlig ökande temperatur. Det är gamla personbilar som är överlägsen de främsta miljöfarorna. En analys från Motormännen föreslår, att alla bilar som uppnått 11 års ålder ska överlämnas till en behörig bildemontering för återvinning. Med detta som bakomliggande orsak är det otroligt att slå fast, att de här äldre begagnade Opel-Monterey slår rekord i försäljning och efterfrågan. Men den uppkomna omständigheten kan härledas till skräcken för den oroväckande virus sjukdomen.

Opel-Monterey konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som 2 m mellanrum samt munskyddens lägre betydenhet, har ökat vanligt folks ovilja att resa kollektivt. Att riksdagens därtill tipsar privatpersoner att använda bilen förändrar inte misstron. Men alla av hushållet har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Därför är det viktigare än allt annat att köpa ytterligare en äldre Opel-Monterey, så att alla familjemedlemmar kan köra på ett harmoniskt sätt. För referenserna i all anseende, fungerar nog 2 m-bestämmelsen för sittande personer. Men för människor i trafik på svårframkomliga utrymmen gestaltas det mer som en illusion. För den skull skall införskaffade av en andrabil gynnas.

Uttjänta Opel-Monterey rullar vidare

Bättre besiktigade Opel-Monterey med höga växthusgaser och oduglig trafiksäkerhet kan i en del fall ses som skrot. Med undantag av att återvinna bilen har de blivit begärlig för den samordnade brottsligheten för otillåten utskeppning i första hand till Nigeria. Där är vinsten cirka elva gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har öppnats en mängd mindre bilverkstäder, som med simpla reparationer kan få gamla Opel-Monterey godkända genom en bilbesiktning. Så kampen råder allaredan för familjen, som är på jagande efter en billig begagnad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Opel-Monterey

Ackrediterade skrotföretag, som mestadels skrotar bilen för demontering, frestar bilinnehavare bilskrot med stora betalningar. Några miljövänner har utsett att överlämna personbilarna här med gott samvete, igenom att avvärja ytterligare drift av naturfördärvande och mindre trafiktrygga personbilar. Men igenom fasan att använda spårvagnar har den stora efterfrågan höjt priserna. De utslitna fordonen kommer att leva vidare. Miljö och säkerhetsfrågor kommer i skuggan av hushållets säkerhet under tvungna turer. Så dessa billiga begagnade Opel-Monterey går åt som smör i solsken. Ur naturaspekt vrids klockan tillbaka många decennier. Och frågan är oumbärlig. Kommer den att stanna där för evigt?