MRF har ökat förtroendet för bilverkstäder i Sigtuna

Företag som jobbar med bilar i Sigtuna kan indelas i tre grupper. En certifierad bilverkstad eller en godkänd sådan har tidigare haft monopol att serva eller fixa ett bilmodeller under tiden garantin gäller. En oberoende verkstad konkurrerar genom att bjuda ut sin service till olika fabrikat. Den tredje exemplet är vanligtvis ett fiktivt enmansföretag med diffus redogörelse. Det har gått otaliga turer kring de olika bilverkstäderna kunskap och hederlighet både för genomfört arbete som ersättning. Vissa har upptäckts för debitering av icke utförda reparationer. De tillfogade ryktena kan härledas till ”Göteborgsposten” av mixtrade påpekanden hos 10 bilar. Undersökningen visade åttio procent oegentligheter men är tyvärr för liten för att säkerställa verkligheten. Dessvärre kastar den emellertid tvivel mot alla bolag. Och det drabbar även ärliga företag som jobbar med bilar i Sigtuna. Så finns vissa ”bilföretag” i sverige, som utför jobb för drömpriser på grund av avsaknad av redovisning.

Verkstäder i Sigtuna levererar olika beskaffenhet

Konsumenternas och Allmänna reklamationsnämnden har ingripit bilverkstäder vid flertal situationer för att medföra stadga i en djungel av områdets falsarier. Det har lett till i 3 organ, som följer sina verkstadsmedlemmar igenom branschkontraktet ”Verkstadens renoveringsförutsättning.” MRF, Sveriges Fordonsverkstäders förbund (SFVF) och KBV lyckades likväl inte att skapa ökad tilltro. Det medförde MRF och Sveriges Bilverkstäders Förening (SFVF) att skapa ett nytt kvalitetssystem till bolagen. Normen grundar sig på upprepade egenskapsgranskningar, som kommer att äga rum både internt och utifrån av skickliga tillsynsmän. Alla auktoriserade aktörer som håller på med bilreparationer i Sigtuna får befogenhet att stämpla ”Certifierad Verkstad” till sitt varumärke.

Små verkstäder i Sigtuna väcker entusiasm

Igenom Hallå Konsument ingripande är det lätt att skönja 2 annorlunda företag som jobbar med bilar i Sigtuna. I kretsen av de behöriga existerar auktoriserade bilverkstäder med tämligen saltade kostnader för lagningar. Möjligtvis beroende på att endast originalkomponenter nyttjas. Konkurrerande allbilsverkstäder som Mechanum och Skruvat har access till avsevärt mer prisvärda komponenter och är således mer eftertraktad. Men det är de oorganiserade ”verkstäderna” som skapar mest entusiasm. Priserna de har är oöverträffliga. Beg. komponenter nerskruvna från en bilskrot med självplock ger antagligen ingen säkerhet. Men det är plånboken som avgör de flesta besluten. Genom Miljövårdsverkets tuffa naturkrav i bilskrotsförfattningen drevs massa bilskrotar att stänga eller ändra fokus till fordonsrenoveringar snarare än för återvinning. Och det förekommer även fortsättningsvis skrotfirmor med förbjudna uppsamlingsområden för fordonsägare, som behöver skrota bilen. En del skrotbilar återförs i trafik genom fiffel med reg. beviset, samtidigt som andra exporteras olovligt med god skattefri förtjänst. Säljerbjudande i Vi-Bilägare, som ”kasserad Saab hämtas utan kostnad”, eller ”stor med pengar för söndriga personbilar”, bevisar att bilverkstäder har ökat sitt intresse för uttjänta bilar. Enligt naturbalken ansvarar bilinehavaren för sin uttjänta bil tills fordonet blir fragmenterad med skrotningsbevis och avfärdad hos Transportstyrelsen. För några erhållna kronor kan han/hon lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostsamma återverkningar om inte legitimerade aktörer som håller på med bilreparationer eller bildemonteringar i Sigtuna används.