Miljövårdsverket tillstyrker ingen bilkyrkogård i Vaggeryd

Att se en övergiven bil i det gröna är en avsky. Men raggare från Vaggeryd attraheras i alla fall till en kyrkogård för rostiga bilar som flugor till en sockerbit. I landet existerar ett par legitimt upprättade skrotar, som förändrats till osannolika fordonsvrak-utställningar. Tusentals bilar med annorlunda fordonsmärken från mitten av 1900-talet förekommer och offentliggörs för beskådning emellan skog och åkrar. Det är mer än bilbeundrare som högaktar muskelpaketen och designer av raggaråken.

Välskapta bullformade linjer och ofantliga muskler var den tidens grundprinciper för en kvalificerad vara. Verken avgudas ännu av många besökare årsvis. Bilkyrkogårdarna har blivit ortens stora inkomstkälla och genererar de största besökspengarna. Dessa inkomster har också lugnat miljöaktivisternas krav på borttransport och likvidering av sysselsättningarna. Men en nyetablering eller breddning av en sådan anordning är helt stoppad igenom Miljövårdsverkets krav att skrota en uttömd skrotbil för återanvändning.

Inte en enda lovlig bilkyrkogård förekommer idag i Vaggeryd

Det finns flera samlingsområden för uttjänade fordonsvrak i landet. Men blott 2 är ackrediterade av platsens klimatavdelning som permanenta bilkyrkogårdar för resenärer från Vaggeryd. Dessa berömda områden är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Småland finns många hundra märken från 20- till 50-talen och besöks av mer än 15 000 individer årsvis. Trots ett myndighets rådslut om elimination av alla uttjänta bilar, har ett medgivande, som fortgår trettio år till.

Suget efter billiga bilar bidrar till byte av avgassystem i Mazda-Rustler från Vallentuna

Suget efter billiga bilar bidrar till byte av avgassystem i Mazda-Rustler från Vallentuna

En begagnad bränsletank till Mazda-Premacy från Täby finns i olika pris

En begagnad bränsletank till Mazda-Premacy från Täby finns i olika pris

Det är verkligen ett bevis på turistnäringens mening för stället och omhuldas för den skull på lämpligaste vis av de lokala myndigheterna. Årjängs stolthet i Värmland har inte fått likadan assistans till etablering av kulturminnen. Här startades en bilskrotnings-företag under mitten av förra seklet. Försäljning av beg. bildelar ägde rum till 1980-talet då skrotföretaget upplöstes. Skrotbilarna blev kvarlämnade efter speciell omhändertagande av skrotbilar, som var uppställda på annans mark. Cirka tusen olika bilmärken från mitten av 1900-talet behölls och bröderna Ivansson, som ägde fastigheten, lät allmänheten att promenera omkring och observera de ålderstigna klenoderna.

Dessvärre har dessa besök inneburit färre objekt. Framför allt har Volvo Pv-444 varit omtyckta för tjuvar. Bara fälgar med däck har kvarlämnats. Och om kyrkogårdaen för rostiga bilar i Årjäng skall ses som turistattraktion eller miljöförödelse har avhandlas av klimatnämnden. Nuförtiden klassificeras skrotbil, som klimatfarligt restprodukt. Men så ålderstigna bilvrak har självsanerats och klimatproblem har sanerats från marken.

Fara finns för illegal bilkyrkogård i Vaggeryd

Ingen i Vaggeryd kommer dock att kunna betrakta personbilar från de mest kända illegala gravplatserna för antika bilar. Den mest kända stället påträffades på Gotland. I Tingstäde grävdes omkring 200 fordon fram ur en myr. Marken hade ägts av Fortifikationsverket, så försvarsmakten hade skyldigheten för användning och tillsyn, då fordonsägarna tog beslutet att jordfästa bilen på detta listiga förfaringssätt. Och Värmland har det förekommit dolda besöksmål. Östra Sivbergs malmbrott lades ned och fylldes med vatten omgående under 1920-talet. Där påträffades ett tjugotal fordonsvrak.

De äldsta är över 70 år gamla. Nu för tiden hittar man helt andra olagliga bilkyrkogårdar utspridda i Sverige. Det är förvånande hur illa dessa uppställningsområden är valda. Att observera sådana på vattenskyddade ställen utan övervakning av Trafikverkets är egendomligt. Det handlar uppenbart om uppställningsplatser. Avsaknaden på aktioner från ansvarig polis är närmast ödesdiger och uppmuntrar till många fuffens. En heder måste likväl lämnas till Sveriges 2 i särklass förnämsta och legala kyrkogårdar för rostiga bilar i Årjäng och Ryd.