Hyundai-Sonata fungerar som skrotbil

Bilar, som Hyundai-Sonata har pekats ut, som en av de främsta orsakerna till dagens allt sämre klimat. Miljöförstörelse som bränder, stormar och stora vattenflöden sammankopplas till den ökande temperaturen. 33 % av alla växthusgaser kommer från diesel och bensinmotorer. Det lägger sig som ett täcke i luften och medverkar till en kontinuerlig ökande temperatur. Det är gamla fordon som är överlägsen de främsta bovarna. En analys från Motormännen förespråkar, att alla bilar som åstadkommit 11 års livslängd behöver överlämnas till en behörig bildemontering för skrotning. Med detta som underlag är det förbluffande att slå fast, att de här äldre begagnade Hyundai-Sonata efterfrågas stort i Sverige. Men den uppkomna omständigheten kan förklaras till ångesten för den bekymmersamma epidemin.

Hyundai-Sonata konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande uppmaningar från Folkhälsomyndigheten, som 2 m avstånd också munskyddens lägre bilskrot mening, har ökat vanligt folks motsträvighet att åka kollektivt. Att riksdagens därtill tipsar allmänheten att köra bil rubbar inte skepticismen. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till någon bil. Fördenskull är det mer centralt än allt annat att anskaffa ytterligare en besiktigad Hyundai-Sonata, så att alla i familjen kan åka på ett lugnt sätt. För referenserna i all aktning, klaffar nog 2 m-riktlinjen för sittande folk. Men för folk i förflyttning på trånga områden framställs det mera som en dröm. För den skull skall köpandet av en andrabil favoriseras.

Uttjänta Hyundai-Sonata rullar vidare

Billiga besiktigade Hyundai-Sonata med höga växthusgaser och usel trafiksäkerhet kan i många fall betraktas som uttjänta bilar. Förutom att återvinna fordon har de blivit begärlig för den förbjudna kriminaliteten för otillåten export i första hand till Mellanöstern. Där är försäljningspriset omkring elva gånger mer än liknande svenska priser. Och det har etablerats många mindre bilverkstäder, som med ringa upprustningar kan få de uttjänta Hyundai-Sonata godkända igenom en bilbesiktning. Så konkurrensen råder allaredan för familjen, som är på jakt efter en billig äldre andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Hyundai-Sonata

Certifierade bilåtervinnare, som normalt skrotar personbilen för demontering, attraherar fordonsinnehavare med stora betalningar. Några naturvänner har utsett att lämna personbilarna här med gott samvete, genom att hindra vidare körning av naturfördärvande och mindre trafiksäkra bilar. Men via skräcken att använda kollektivt har den stora efterfrågan höjt priserna. De kasserade personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och trygghetsförfrågan kommer i andra hand av familjens säkerhet under beordrade resor. Så dessa prisvärda kördugliga Hyundai-Sonata får livslängder överstigande 20 år. Ur klimathänseende är det ett steg tillbaka otal decennier. Och frågan är oundgänglig. Kommer den att stanna där för evigt?